Statuti dhe Rregulloret

Veprimtaria e Kolegjit Dardania bazohet në rregulloret e brendshme, në procedurat e zbatimit, në raportet e vetëvlerësimit dhe në vendimet e organeve drejtuese.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?