Zyra për Marrëdhëniet Ndërkombëtare

Qëllimi i Zyrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Kolegjin Dardania është të zhvillojë dhe koordinojë aktivitetet në lidhje me marrëdhëniet ndërkombëtare.

Këto aktivitete përfshijnë sigurimin e mbështetjes për menaxhimin dhe realizimin e marrëveshjeve ndërkombëtare.

Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare është përqendruar kryesisht në: zbatimin e planit strategjik për ndërkombëtarizimin; inicimin, përgatitjen dhe vlerësimin e marrëveshjeve me universitetet e ardhshme partnere ndërkombëtare; inicimi dhe promovimi i karrierës kërkimore shkencore dhe lehtësimi i lëvizjes së hulumtuesve në Evropë dhe më gjerë; administrimi, udhëzimi dhe promovimi i programeve arsimore ndërkombëtare si: Erasmus +, Fulbright, etj; vizitat ndërkombëtare të stafit akademik dhe studentëve; etj.

 

 

PhD. Njomza Mehani

Coordinator

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?