Unioni Studentor

Unioni i Studentor i Kolegjit Dardania është organi përfaqësues për studentët e Kolegjit Dardania

Unioni i Studentor i Kolegjit Dardania është organi përfaqësues për studentët e Kolegjit Dardania, i konstituuar që nga themelimi i Kolegjit Dardania në 2004. Unioni Studentor është i përkushtuar për t'ju ndihmuar studentëve të përfitojnë sa më shumë nga Kolegji Dradania. Unioni Studentor, mbështet organizatat studentore të cilat lehtësojnë dhe organizojnë aktivitete studentore si klube debati, socializimin, organizmi i evenimenteve kulturore, dhe vullnetarizmi. Gjithashtu, përfaqësuesit e Unionit Studentor debatojnë, lobojnë në emër të studentëve të Kolegjit Dardania.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?