GALERIA

2023

Workshop – Përgatitje për tregun e punës

Zyra për Orientimin e Karrierës në bashkëpunim me Zyrën e HulumtimeveKolegjit Dardania, organizuan workshopin e radhës me nxënësit e Gjimnazitshkencave natyrore “Sami Frashëri”, në Prishtinë me temën Përgatitje për Tregun e Punës.  

2023

Workshop - Edukimi dhe Orientimi për Karrierë

Zyra për Orientimin e Karrierës bashkëpunim me Zyrën e Hulumtimeve Kolegjit Dardania kuadër bashkëpunimit me institucionet tjera Arsimit lartë dhe me SHML, realizuan shumë workshope, tryeza debate. Konkretisht me nxënësit e Gjimnazit shkencave shoqërore “Ahmet Gashi”, Prishtinë. 

2023

Marrëveshje Bashëpunimi

Kolegji Dardania nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi afatgjatë për pranimin e studentëve punë praktike. 

2023

Unioni Studentor i Kolegjit Dardania

Unioni Studentor i Kolegjit Dardania, datë 15.02.2023 organizoi debatin studentor Plagët e hapura Kosovës”. 

2023

Si ta zhvillojmë një Start-up

Zyra e OrientimitKarrierë në bashkëpunim me Zyrën e Hulumtimit, realizuan modulin e tretëpunëtorisë, me nxënësit e shkollësmesme Gjimnazi “Sami Frashëri” në Prishtinë. Nxënësit treguan interesim dhe ishin mjaft inovativ gjatë punës individuale, grupore dhe paraqitjesprezantimeve për modelet e vetëpunësimit. 

2022

Zyra e Orientimit në Karrierë

Zyra për OrientimKarrierëskuadër të Kolegjit Dardania në bashkëpunim me IPKO Telecommunications organizuan një ligjeratëhapur për studentëtlidhje me orientimin dhe zhvillimin e karrierës, si dhe për programin e praktikës dhe punësimit. 

2022

Promovimi i librit ‘Sociologjia Urbane’ e autores Prof. Dr. Gjyldane Mulla.

2021

Memorandum bashkëpunimi

U nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Kolegjit Dardania dhe Qendrës për Informim dhe Përmirësim Social (QIPS)- Linja e Jetës. Përmes këtij bashkëpunimi studentët e Kolegjit Dardania nga drejtimet Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale dhe Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale, do kenë mundësinë zhvillojnë punën praktike QIPS dhe jenë pjesëmarrës trajnime profesionale. 

2020

Memorandum mirëkuptimi

Kolegji Dardania ka nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit (MAE) lidhje me projektin “KODE”, projekt për Ekonominë Digjitale Kosovës kuadër Rrjetit për Hulumtim dhe Edukim i Kosovës. Ky memorandum u cilësua si një ngjarje e rëndësishme ndërlidhjen e arsimit dhe teknologjisë. 

2019

Youth Initiative for Human Rights - Kosovo (YIHR KS)

Studentëve të Kolegjit Dardania përgjatë këtyre dy javëve ju është ofruar mundësia për të dëgjuar ligjërata në lidhje me sistemin e drejtësisë, nga përfaqësues të Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS). Në vazhdim në Kolegjin Dardania do të mbahen edhe ligjërata me tematika të tjera dhe që do të jenë në dobi të studentëve. Kolegji Dardania falënderon Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) për bashkëpunimin dhe për mundësinë e ofruar për studentët tanë. 

2019

Puna praktike e studentëve të Kolegjit Dardania

Puna praktike i bënë studentët aftë dhe konkurrentë tregun e punës. Disa pamje nga puna praktike e studentëve Kolegjit Dardania. 

2019

Sesione informuese për studentët e Kolegjit Dardania lidhur me platformën EIFL

Kolegji Dardania ka filluar të mbajë sesione informuese me studentët për të mësuar më shumë rreth platformës EIFL, ku studentët mund të kenë qasje në materiale të nevojshme shkencore nga fusha të ndryshme.  Kolegji Dardania rëndësi të veçantë i kushton hulumtimit shkencor dhe nxitjes së studentëve për të qenë sa më shumë aktiv në aktivitetet hulumtuese. 

2019

Memorandum Bashkëpunimi

Një lajm shumë i mirë për gjithë studentët tanë!  Sot u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Kolegji Dardania dhe American Advising Center, do t’ju mundësoj studentëve mbajtjen e punës praktike, sesione informuese, punëtori, kurse përgatitore për testet standartizuese (TOEFL, IELTS, SAT) dhe bursa studimoreKolegji Dardania falënderon American Advising Center për ofrimin e bashkëpunimit! 

2019

Kolegji Dardania organizon kurse falas për Maturantë

Kolegji Dardania gjatë kësaj jave organizoi një seri kurseve falas për maturantët nga Kosova Lëndët e Gjuhës Shqipe, Gjuhë Angleze dhe Matematike. kuadër kurseve, maturantëve ju ofrua mundësia mësonin shumë edhe për mundësitë e studimeve Kolegjin Dardania.Kolegji Dardania ju uron gjithë maturantëve suksese Testin e Maturës Shtetërore 2019. 

2019

Pamjet nga ceremonia e diplomimit - Viti akademik 2016-2019

2019

Sesion Informues për studentët lidhur me studime në SHBA nga American Advising Center

kuadër memorandumit bashkëpunimit ndërmjetKolegjitDardaniadheAmerican Advising Center, sot është zhvilluar sesioni informues lidhje me mundësitë e studimit Shtetet e Bashkuara Amerikës dhe testet standardizuse Gjuhën Angleze. 

2019

Panairi Edukimit nga American Advising Center

Studentët e Kolegjit Dardania sot ishin pjesëmarrës panairin e edukimit organizuar nga American Advising Center. pranishëm panairin e edukimit ishin dhjetëra universitete amerikane ofruan për studentët infromacione lidhje me procedurat e aplikimit dhe mundësisë studimeve ShBA. Gjithashtu studentët patën nderin realizonin një foto rasti me ambasadorin e Shteteve Bashkuara Amerikës Kosovë, U.S. Embassy Pristina, Kosovo, Mr. Philip Kosnett. 

2019

Ambasadori i OSBES-së në Kosovë Jan Braathu

Stafi akademik dhe studentët e Kolegjit Dardania, patën kënaqësitakohen dhe diskutojn me ambasadorin e OSBES-së, Jan Brathu. 

2019

Panairin e Institucioneve të Arsimit të Lartë

Me ftesën e Drejtorisë Arsimit Komunën e Gjilanit, Kolegji Dardania sot ishte pjesëmarrës Panairin e Institucioneve Arsimit LartëMaturantët gjilanas patën mundësi përfitonin shumë informacione lidhje mundësitë për studime kuadër Kolegjit Dardania. Gjithashtu, maturantët shprehën gatishmërinë zgjedhin Kolegjin Dardania si për studime nivelin e lartë, poashtu edhe për programin përgatitor maturës shtetërore 

2018

’Stipendium Hungaricum’’, Dr. Törő Csaba nga Karli Gaspar University, Hungari

Sot Kolegjin Dardania mirëpritëm përfaqësuesin e programit ‘’Stipendium Hungaricum’’, Dr. Törő Csaba nga Karli Gaspar University, Hungari, për shpalosur para studentëve pranishëm mundësinë e përfitimit bursave nga ky program. Studentët patën mundësinë mësojnë shumë rreth programeve, procedurave dhe format e aplikimit për bursat ndahen përmes programit ‘’Stipendium Hungaricum 2017-2018″. 

2018

Ceremonia e promovimit të absolventit viti akademik 2015-2016

2018

Takimi i Këshillit Studentor i Kolegjit Dardania

Sot u mbajtë takimi i parë i përfaqësuesve të studentëve nga Këshilli Studentor i Kolegjit Dardania. Pikat e diskutimit të mbledhjes së Këshillit ishin mbi planet e organizimit të aktiviteteve përgjatë vitit 2018 dhe format e përfshirjes së studentëve në këto aktivitete.  Gjithashtu, përfaqësuesit e Këshillit Studentor ofruan mendimet dhe sugjerimet e tyre për krijimin e një komuniteti sa më të unifikuar studentor, ku, mbi të gjitha, do zhvillohen aktivitete në interes të studentëve.  

2018

Klubi i debatit

2018

Koment nga studentja Diellza Isufaj për Kolegjin Dardania

Diellza Isufaj, studente e vitit të tretë në Programin “Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale”. 

“Që nga fillimi si studente e programit “Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale” kam qenë e angazhuar në aktivitetet e Kolegjit Dardania në kuadër të Unionit Studentor, ndër të tjerash mund të theksoj Klubin e Debatit ku kemi debatuar rreth çështjeve të ndryshme. Gjithashtu, tani që më jam në përfundim të studimeve bachelor dhe jam duke ndjekur punën praktike në SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, dhe me gjithë përvojën e fituar gjatë këtyre tre viteve, mund të them që zgjedhja ime për të zhvilluar profilin tim akademik në Kolegjin Dardania ka qenë zgjedhja e duhur.”

2018

Konferencë

2018

Pjesëmarrja e stafit akademik në konferencë

Përfaqësues të Kolegjit Dardannia sot ishin të pranishëm në punëtorinë e organizuar nga Zyra e Bankës Botërore në Kosovë. Objektivi kryesor i punëtorisë ishte angazhimi në diskutime me institucionet e arsimit të lartë me qëllim themelimin e Rrjetit Nacional për Hulumtim dhe Edukim si dhe kyçjen e universiteteve dhe kolegjeve në rrjetin GEANT. Kolegji Dardania mirëpret këtë nismë për krijimin e një komuniteti solid për zhvillimin e hulumtimeve dhe projekteve nga institucionet e arsimit të lartë në Kosovë.  

2018

Ligjeratë informuese për maturantët - Zhvillimi i karrierës

2018

Ligjeratë informuese për studentë

2018

Maturantë nga Komuna të ndryshme të Kosovës kanë vizituar Kolegjin Dardania

Shumë maturantë nga Komuna ndryshme Kosovës kanë vizituar Kolegjin Dardania për t’u njohur nga afër me mundësitë e programeve studimore, stafin akademik dhe infrastrukturën moderne e posedon KolegjiPoashtu, për gjithë maturantët organizuam ligjërata dhe diskutim per Planifikimin dhe Zhvillimin e Karrierës, me Akademik Izet Zeqiri, Prof. Jeton Mazllami dhe Prof. Arta Grubi. Falenderojmë gjithë maturantët pjesëmarrës dhe ju urojmë suksese ardhmen e tyre profesionale! 

2018

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Kolegjit Dardania dhe Qendrës Labyrinth

Sot, datë 16.03.2018, u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Kolegjit Dardania dhe Qendra Labyrinth. Me anë këtij memorandumi, studentët e programevePsikologji Aplikative dhe Studime MenaxherialedhePërkujdesje dhe Mirëqenie Sociale”, mund mbajnë punën praktike dhe përfshihen projekte ndryshme kuadër Qendra Labyrinth 

2018

Pasurimi i biblotekës së Kolegjit Dardania me literaturë

2018

Perfundimi i punes praktike te studenteve

Studentët e Kolegji Dardania kanë përfunduar me sukses punën praktike Ministria e Financave / Republika e Kosovës.  Arbëri, Edona dhe Malësorja janë pjesë e grupit tretë kryejnë punën praktikë pagesë, kuadër Marrëveshjës bashkëpunimit ndërmjet #Kolegjit #Dardania dhe Ministrisë Financave dhe Ekonomiksë. Ne ju urojmë shumë suksese studentëve tanë për suksesin e treguar gjatë zhvillimit punës praktike! 

2018

Pjesëmarrja e studentëve të Kolegjit Dardania në webinar Exploring Generational Culture through Oral Histories

Disa studentë programitGjuhë Angleze dhe Studime Amerikane” sot ishin pjesëmarrës webinar-in “Exploring Generational Culture through Oral Histories” organizuar nga American Corner PrishtinëStudentët patën mundësi të ishin pjesë e diskutimit r temën e caktuar dhe të dëgjojnë opinionet e ngritura nga ekspertët. 

2018

Punë praktike e studentëve

2018

Trajnim per studentet e Kolegjit Dardania

Studentët e Kolegjit Dardania përfunduan me sukses trajnimin dy-ditor organizuar nga Qendra Labyrinth.  Studentët pjesëmarrëse kishin mundësinë mësonin shumë rrëth Rritjes dhe fuqizimit Drejtave Njeriut tek perdoruesit e drogave. Ky trajnim u mundësua kuadër memorandumit bashkëpunimit ndërmjet Kolegjit Dardania dhe Qendrës Labyrinth. 

2018

Trajnim per studentet e Kolegjit Dardania

Sot me një grup të studentëve nga programi i Ekonomikut, Shkencave Politike dhe Juridikut, zhvilluam një vizitë studimore në Institutin GAP – Institutin për Studime të Avancuara.  Studentët patën mundësi të diskutojnë me z. Agron Demi, analist i politikave, dhe z. Bekim Salihun, hulumtues i lartë në Institutin GAP, për platformën buxhetore, ekonominë e veturave dhe letërnjoftimin e Komunave – platforma këto të zhvilluara nga Instituti GAP.  Gjithashtu, studentët patën mundësi të marrin nga një kopje të hulumtimeve të fundit nga GAP, të cilat do t’ju shërbejnë për referimet hulumtuese që do i kryjnë në kuadër të studimeve. 

2018

Vizitat e studentëve me karakter të informimit profesional

2017

Debat me studentë z. Arban Abrashi

Sot mirëpritëm për një diskutim me studentët kandidatin për kryetar të Prishtinës, z.Arban Abrashi. Temat kryesore mbi të cilat u zhvillua diskutimi ishin: Fondi i punësimit për të rinjtë; plani për rregullimin urbanistik të Prishtinës me theks të veçantë për hapësirat rekreative. 

2017

Ligjeratë informuese për studentët - Janusz Bugajski

2017

Kolegji Dardania nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me SOS Fshatrat e fëmijëve

2017

Aktivitet - Diversiteti Kulturor

2017

Vizitë studentore

2017

Studenti Kastriot Shabiu

Kastriot Shabiu, student dhe anëtar i stafit Kolegjit Dardania, është duke ndjekur një vizitë studimore Londër, ka për qëllim thellimin e bashkëpunimit ndërmjet organizatave nga Kosova dhe atyre nga Anglia. Kjo vizitë studimore Kastriotit iu mundësua nga granti i Ambasadës Britanike në Prishtinë si pjesë e projektit për zhvillimin e vullnetarizmit dhe qytetarisë aktive në Kosovë. 

2016

Vizitë studentore

2016

Studentët në kuadër të punës praktike patën mundësi ta vizitojnë Parlamentin e Kosovës

2016

Diplomimi

2015

Vizitë Studentore

2015

Regjistrimi i studentëve të rinj vazhdon në Kolegjin DARDANIA

2015

Aktivitetet studentore per maturantet

Studentët tanë mirëpritën shumë maturantë edhe Vushtrri dhe Podujevë cilët ishin interesuar fillojnë jetën studentore Kolegjin DARDANIA. Shumë maturantë arritën jenë përfitues bursave studimore duke plotësuar kuizin e diturisë. Përveq bursave, maturantët patën rastin jenë edhe përfitues shpërblimeve ndryshme. 

2015

Ceremonia e mirëseardhjes së studentëve të rinj në Kolegjin Dardania, për vitin akademik 2015/2016.

2015

Në Kolegjin Dardania, realizohet konferenca e parë e Terapisë Familjare

2014

Cikël ligjeratash nga profesorë eminentë ndërkombëtarë nga Universtieti i Bostonit - USA.

Gjatë këtyre ditëve Kolegji Dardania – Institucion i Arsimit Universitar, mirëpriti edhe një profesor eminent ndërkombëtar nga Universiteti i Bostonit në Massachusetts. Phd.Laurie L.Charles mbajti cikël ligjëratash para studentëve të nivelit Master të programit të Psikologjisë, Këshillim Familjar dhe Terapi Familjare, program ky  më se i nevojshëm për shoqërinë tonë kosovare dhe si i tillë i vetmi i akredituar jo vetëm në Kosovë por edhe në shtetet përreth. 

2013

Promovimi i absolventit - Gjenerata 2010/2011

Prishtinë 08.07.2013 – në Kolegjin Dardania u mbajt promovimi i shtatë i absolventit për gjeneratën 2010/2011. Kjo ngjarje tani më është bërë një traditë në Kolegjin Dardania, ku studentët absolventë pas përfundimit të suksesshëm të ligjëratave dhe ushtrimeve, të gjithë së bashku nën petkun e uniformave të absolventit marrin fletëpromovimet e tyre, mirënjohjet si dhe në fund hedhin kapelat lart, duke e përmbyllur me një koktej rasti të organizuar nga institucioni enkas për studentët, familjarët, mysafirët dhe gjithë të pranishmit.

2013

Kolegji Dardania organizoi vizitë për studentët e vet në Dubrovnik – Kroaci

Kolegji Dardania organizoi vizitë studentore në qytetin e bukur të Kroacisë- Dubrovnikun 24.04.2013. Studentët gjatë këtij ekskurzioni patën mundësi që ta vizitojnë Dubrovnikun një qytet i vjetër me një arkitekturë të veçantë, shumë interesante dhe joshëse për turistët. 

2013

Studentët e programit Ekonomi-Turizem, Vizitë Studiuse Ditore – Shpella e Mermertë

Në kuader të programit të lëndës “Turizmi Nderkombëtar”, me Studentët e vitit të II-të organizuam vizitë objekteve të trashëgimisë sonë me vlera të jashtëzakonshme, që duhen patjeter të përgatiten dhe promovohen për tu regjistruar në Listen e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. 

2013

Vizitë Studiuse Ditore – Ulpiana me studentët e Kolegjit Dardania, Ekonomi - Turizëm

Në kuader të programit të lëndës “Turizmi Nderkombëtar”, me Studentët e vitit të II-të organizuam vizitë objekteve të trashëgimisë sonë me vlera të jashtëzakonshme, që duhen patjeter të përgatiten dhe promovohen për tu regjistruar në Listen e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. 

2012

Angazhimi dhe shkëmbimi i njohurive të studentëve gjate periudhës së provimeve.

2010

Bibloteka e Kolegjit Dardania

Bibloteka e Kolegjit Dardania është njësia bazë për dhënien e informacionit duhur mbi produktivitetin shkencor dhe teknologjik. Bibloteka është e pasuruar me literature nga gjitha fushat përkatëse për studentët  dhe stafin akademik Kolegjit Dardania. 

2010

Salla e leximit në Kolegjin Dardania

Salla e leximit Kolegjin Dardania  – “Leximi është një miqësi”, është një hapësirë e re leximit, e pasuruar me literature dhe teknologji, e cila shfrytëzohet nga studentët dhe stafi akademik. 

2009

Vizitë nga Ambasadori Andy Sparks në Kolegjin Dardania .

Z. Sparks mbajti një ligjëratë për studentët e Kolegjit Dardania, mes tjerash njoftoi studentët edhe me përvojat e tijë profesionale. Studentët patën mundësi edhe debatojnë dhe informohen edhe hollsisht lidhur me qështjet profesionale Z. Sparks. 

2009

Albumi - Vizitë Studentore në SHBA

2008

Debat dhe simulime me studentët e Kolegjit Dardania

Ky aktivitet kishte për qëllim zhvillimin e shkathtësive prezantuese tek studentët dhe njëkohësishtë shkëmbimin e njohurive profesionale. 

2008

Prononcimet e studentëve për biblotekën e Universitetit Dardania

2008

Aktivitetet studentore të realizuara në kuadër të vizitave.

2007

Trajnimi- Studentët në Qendër

Është realizuar trajnimi “ Studentët në Qendër” me stafin akademik të Kolegjit Dardania. Qëllimi kryesor i trajnimit qëndronte në përvetësimin e teknikave të reja të punës me studentë.

2007

Aktivitete të lira të studentëve

2007

Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku dhe Zv/komandanti i FSK-së, gjeneralmajori Rrahman Rama, vizituan Kolegjin Dardania.

Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku ishte pjesëmarrës  në kolegjin  universitar “Dardania”, ku mbajti ligjëratë një ligjëratë për studentët me temën: Siguria në shekullin XXI, zhvillimi dhe e ardhmja e FSK-së.  Zv/komandanti i FSK-së, gjeneralmajori Rrahman Rama i njoftoi të pranishmit për zhvillimin e FSK-së në aspektin profesional. 

2007

Vizita e presidentit

Presidenti i Republikës së Kosovës Z. Fatmir Sejdiu, vizitoi Kolegjin Dardania. Presidenti i Kosovës, takoj strukturat udhëheqëse të Kolegjit Dardania dhe studentët.

2007

Vizitë në Bruksel

Stafi i Kolegjit Dardania, ishin në vizitë në Parlamentin Evropian në Bruksel. Ata paten mundësi të vizitojnë parlamentin, strukturat udhëheqëse dhe të informohen lidhur me politikat e funksionimit të Parlamentit Evropian.

2006

Studentët e Kolegjit Dardania ishin pjesëmarrës në Forumi Evropian Alpbach

Studentët e Kolegjit Dardania ishin pjesëmarrës në Forumi Evropian Alpbach, ku paten mundësi të takojnë shumë të rinjë nga Evropa dhe nga gjithë bota. Kjo vizitë iu mudësoj studentëve të shkëmbejnë njohurit, përvojat rreth shoqërisë civile, kulurës dhe shkencës.

2006

Konferencë

Universiteti Dardania, realizoj konferencen e radhës me universitetet të Shqiprisë, ku arritën të nënshkruajnë edhe marrëveshje bashkëpunimi në mes dy shteteve në fushën e zhvillimit të arsimit universitar.