Studentët Aktualë

Programet e studimit të ofruara nga Kolegji Dardania janë unike dhe të kërkuara në tregun e punës në vend dhe më gjerë.

Kolegji Dardania i kushton rëndësi të veçcantë shërbimeve ndaj studentëve. Studentët aktual mund që të përdorin të gjitha shërbimet e ofruara nga institucioni ynë. Të gjithë studentët aktual pajisen me ID studentore nga kolegji, kanë e-mail e tyre personal me domain të kolegjit, si dhe qasje në DMIS ku ata mund të njoftohen me të gjitha të rejat nga administrata e kolegjit si dhe rreth pasqyrave të tyre financiare, rezultateve nga testet dhe provimet, si dhe rezultatet nga punimet e tjera të tyre.

Krijoni miqësi gjatë gjithë jetës me studentë që ndajnë interesat, pasionet dhe perspektivat e juaja të përbashkëta.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?