Kalendari Akademik

Kalendari Akademik siguron të gjitha festat, pushimet, fillimin, datat e fillimit/mbarimit të shkollës, si dhe datat e aplikimit për Regjistrim dhe Bursë. Mund ta përdorni këtë faqe për të parë kalendarin aktual dhe për të rishikuar kalendarët e kaluar.

Semestri i Parë 2021/2022

Datat Përshkrimi
23 Korrik, 2021 Dita e Fundit për Aplikimin e Hershëm për Studime
29 Korrik, 2021 Shpallja e Konkursit për Bursa Studimi
16 Gusht, 2021 Shpallja e Konkursit për Pranimin e Studentëve të Rinj - Viti Akademik 2021-22
23 Gusht, 2021 Dita e Fundit për Aplikim për Bursa Studimi
11 Tetor, 2021 Dita e Mirëseardhjes së Studentëve të Rinj
13 Tetor, 2021 Fillimi i Semestrit të Parë
22-26 Nentor, 2021 Java e Provimeve
25 Dhjetor, 2021 Krishtlindjet Katolike - Kolegji nuk punon
31 Dhjetor, 2021 Kolegji nuk punon
4 Janar, 2022 Kolegji është i Hapur
7 Janar, 2022 Krishtlindjet Ortodokse - Kolegji nuk punon
12-22 Janar, 2022 Paraqitja e Provimeve
24-31 Janar, 2022 Java e Provimeve
1-8 Shkurt, 2022 Rezultatet e Provimeve

Semestri i Dytë 2021/2022

DatatPërshkrimi
17 Shkurt, 2022Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës - Kolegji nuk punon
February 23, 2022Fillimi i Semestrit të Dytë
9 Prill, 2022Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës - Kolegji nuk punon
1 Maj, 2022Dita Ndërkombëtare e Punës
3 Maj, 2022Fiter Bajrami - Kolegji nuk punon
6-15 Qershor, 2022Paraqitja e Provimeve
20-27 Qershor, 2022Java e Provimeve
4-9 Korrik, 2022Rezultatet e Provimeve

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?