Qendra për Hulumtime Shkencore

Bashkëpunimi ndërkombëtar u siguron institucioneve metoda efektive për të studiuar tregun e ri dhe në përputhje me rrethanat, për të bërë modifikime në programin mësimor të programeve të studimit.

Bashkëpunime më gjithëpërfshirëse jo vetëm që e ndihmojnë kolegjin të zhvillohet akademikisht, por gjithashtu na krijojnë mundësi për të arritur lidhje me stafin akademik ndërkombëtar dhe studentët.

Kolegji Dardania synon të krijojë partneritete me akademikë të shquar dhe institucione të tjera ndërkombëtare, për të zgjeruar përvojën e studentëve, stafit akademik, rritjen e fakultetit dhe zhvillimin e hulumtimit shkencor. Bashkëpunimet me institucione të ndryshme ndërkombëtare janë thelbësore për suksesin e veprimtarive të institucionit tonë në aspektin global.

Fakte

100+

Memorandume Bashkëpunimi

78%

e studentëve tanë përfitojnë
nga memorandumet
e bashkëpunimit

63%

e të diplomuarëve kryejnë
dy apo më shumë punë
praktike si studentë

Laurent Krasniqi

BA Administrim Biznesi dhe Ekonomiks

"Unë kam takuar disa nga miqtë e mi më të mirë përgjatë studimeve në Kolegjin Dardania. Ishte një eksperiencë vërtet e shkëlqyeshme për të kuptuar komunitetin dhe për tu integruar në të.”

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?