Bashkëpunimi ndërkombëtar u siguron institucioneve metoda efektive për të studiuar tregun e ri dhe në përputhje me rrethanat, për të bërë modifikime në programin mësimor të programeve të studimit.

Bashkëpunime më gjithëpërfshirëse jo vetëm që e ndihmojnë kolegjin të zhvillohet akademikisht, por gjithashtu na krijojnë mundësi për të arritur lidhje me stafin akademik ndërkombëtar dhe studentët.

Kolegji Dardania synon të krijojë partneritete me akademikë të shquar dhe institucione të tjera ndërkombëtare, për të zgjeruar përvojën e studentëve, stafit akademik, rritjen e fakultetit dhe zhvillimin e hulumtimit shkencor. Bashkëpunimet me institucione të ndryshme ndërkombëtare janë thelbësore për suksesin e veprimtarive të institucionit tonë në aspektin global.

 
Disa nga punimet shkencore të publikuara nga stafi ynë akademik në revista kredibile dhe në revistën shkencore të Kolegjit Dardania

1. Sopjani, V., & Hamiti, V. (2022). Challenges in the translation of legal texts: the case in
Kosovo. Comparative Legilinguistics, 52, 351-380.

2. Mirtezani, L., & Halili, M. (2022). Historical Background, Reforms of the Public Administration, and the European Integration of Kosovo. Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave, 22(2), 237-265.

3. Rezak Jakupi “Strategjia dhe perspektiva e R.M. për anëtarësim në BE”, Vizione – Shkup, ISSN: 1409-8962 – printed form ISSN 1857 – 9221- electronic form, 15/2010.

4. Taysum, A & Hysa, F. “Typology of Epistemologies For Democratising Policy Benefits For All Policy Stakeholders Mainstreamed By Doctoral Study” European Journal of Educational Research. Vol 12, Issue 2, 2023 (in process).

5. Muazam Halili “Vendet e Evropës lindore dhe juglindore në rrugëtimin drejt Unionit europian”, Vizione, Vol. 19, pp. 431-437, 2013.

6. Mehani, N. (2021). “Cultural diplomacy as a peacebuilding mechanism in the Western Balkan” (Doctoral dissertation, University of the West of Scotland).

7. Shykrane Gërmizaj (2022). “Mother Tongue in English Language Teaching” Revista Shkencore, Kolegji Dardania.

8. Demë Hoti (2022). “Zhvillimi profesional “tërësektorial” të kuadrove të arsimit profesional domosdoshmëri” Revista Shkencore, Kolegji Dardania,

9. Enver Hasani (2022). “Kosova në Diplomacinë Ndërkombëtare”, Revista Shkencore, Kolegji Dardania.

10. Haki Demolli (2022). “Luftimi i dukurisë së terrorizmit – Rasti i Kosovës”, Revista Shkencore, Kolegji Dardania.

Bashkëpunime më gjithëpërfshirëse jo vetëm që e ndihmojnë kolegjin të zhvillohet akademikisht, por gjithashtu na krijojnë mundësi për të arritur lidhje me stafin akademik ndërkombëtar dhe studentët.

Kolegji Dardania synon të krijojë partneritete me akademikë të shquar dhe institucione të tjera ndërkombëtare, për të zgjeruar përvojën e studentëve, stafit akademik, rritjen e fakultetit dhe zhvillimin e hulumtimit shkencor. Bashkëpunimet me institucione të ndryshme ndërkombëtare janë thelbësore për suksesin e veprimtarive të institucionit tonë në aspektin global.

Fakte

90+

memorandumet e bashkëpunimit të përgjithshëm

63%

e të diplomuarve kishin dy ose më shumë praktika si studentë

Laurent Krasniqi

BA Administrim Biznesi dhe Ekonomiks

"Unë kam takuar disa nga miqtë e mi më të mirë përgjatë studimeve në Kolegjin Dardania. Ishte një eksperiencë vërtet e shkëlqyeshme për të kuptuar komunitetin dhe për tu integruar në të.”

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?