Zyra për Burimet Njerëzore

Zyra e Burimeve Njerëzore koordinon në mënyrë strategjike aktivitetet, sigurimin dhe mirëmbajtjen e informacionit të menaxhimit, rekrutimet dhe trajnimet e punonjësve brenda institucionit tonë.

Zyra e Burimeve Njerëzore në Kolegjin Dardania koordinon strategjikisht sigurimin dhe mirëmbajtjen e informacionit të menaxhimit, si dhe Sistemet e Burimeve Njerëzore. Përmes këtyre koordinimeve, kjo zyrë synon të përmbushë objektivat kryesore të Divizionit të Burimeve Njerëzore dhe Kolegjit në përgjithësi.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?