Për Ne

Kolegji Dardania ofron programe studimi në nivelin bachelor dhe master. Misioni ynë fokusohet në arsimin cilësor për të kontribuar drejt zhvillimit të qëndrueshëm në shërbim të komunitetit.

Historia e Institucionit tonë si Universitet formalisht – ligjor, ka filluar të funksionojë me licencim me certifikatën nr.898/02-1 e datës 01.12.2004 nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) për vitet akademike 2004 -2007, si një institucion privat universitar. Institucioni është riakredituar me vendimin nr.583/02-1 të dates 09.05.2007, për vitet akademike 2007 – 2011 si Universiteti Dardania. Mirëpo, me rastin e riakreditimit institucional për programe specifike të nivelit BA dhe MA për vitet 2009 dhe në vijim, nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) dhe MASHT është akredituar dhe licencuar si Bartës Privat i Arsimit të Lartë (BPrAL) si Kolegji Dardania. Që nga viti 2004, Kolegji Dardania ka ofruar programe studimi për nivelin Bachelor dhe Master bazuar në Sistemin Evropian të Deklaratës së Bolonjës. 

Kolegji Dardania përfiton plotësisht nga vendndodhja në qendër të kryeqytetit të Republikës së Kosovës, Prishtina. Misioni i Kolegjit Dardania fokusohet në arsim cilësor për të gjithë dhe shërbim ndaj komunitetit.

Që nga themelimi në vitin 2004, Kolegji Dardania ka rivendosur dhe ripërcaktuar kufijtë e mendimit intelektual dhe krijues si një qendër e njohur akademike. Qasja jonë rigoroze, shumë dimensionale ndaj arsimit dhe fushave të studimit është e përkushtuar në edukimin e mendjeve progresive. Në kolegjin tonë, studentët kanë lirinë akademike për të formuar rrugët e tyre unike, individuale në një botë komplekse dhe dinamike.

17+

VITE NË ARSIMIN E LARTË

10+

PROGRAME TË STUDIMIT

5K+

praktike si studentë

Misioni, Objektivat &
Vlerat

Kolegji Dardania ofron arsimim cilësor në ngritjen profesionale dhe aftësimin praktik të kuadrove të shkencave humane, aplikative dhe të arteve. Kolegji Dardania është përgjegjës që përmes mësimdhënies dhe hulumtimit të zhvillojë kuadro të afta, për t’i kontribuuar zhvillimit të qendrueshëm dhe kreativ në shërbim të komunitetit.

Jeta Studentore

Laurent Krasniqi

BA Administrim Biznesi dhe Ekonomiks

"Unë kam takuar disa nga miqtë e mi më të mirë përgjatë studimeve në Kolegjin Dardania. Ishte një eksperiencë vërtet e shkëlqyeshme për të kuptuar komunitetin dhe për tu integruar në të.”

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?