Opinionet e Studentëve

Ndërsa kolegjet dhe universitetet fokusohen gjithnjë e më shumë në shërbimet e studentëve për të tërhequr dhe mbajtur studentë, nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme të vlerësohet se si ndihen studentët për disa nga iniciativat më të mëdha, inovative dhe shpesh të bazuara në teknologji, udhëheqja shpenzon shumë kohë dhe paratë që mbështesin në kampus.

Anesa Gashi është një studente e dalluar në Fakultetin Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale të Kolegjit Dardania. Teksa hyri në vitin e saj të fundit, Anesa tregoi zell të jashtëzakonshëm në studime dhe falë punës së saj u bë e kërkuar dhe e dashur nga kolegët. Anesa nuk u kufizua vetëm në studime por krahas studimeve u angazhua si vullnetare në disa firma dhe organizata konsulente të burimeve njerëzore. Pasioni i saj për këtë fushë, i kombinuar me performancën e saj të fortë akademike, tërhoqi vëmendjen e shumë firmave të njohura konsulente menaxheriale. Ata i ofruan asaj një pozicion me orar të plotë dhe si studente, falë potencialeve të saj angazhohet TOP konsulente. Puna e saj është të ndihmojë koorporatat të përmirësojnë kulturën në vendin e punës, të zbatojnë praktika efektive të burimeve njerëzore dhe të nxisin performancën organizative. Puna e palodhur, suksesi dhe vendosmëria e Anesës e bënë atë të jetë bursiste 3 vjeçare në Kolegjin Dardania. Anesa shprehet: “Faleminderit Kolegji Dardania për arsimin dhe për përvojat e çmueshme që kam fituar. Çmoj lartë përkushtimin e stafit akademik dhe administrative për punën akademike dhe angazhimin për arritjen e suksesit maksimal të studentëve. Mbështetja financiare që më ofroi Kolegji Dardania në formë të bursës studentore 3 vjeçare ishte motivim shtesë dhe obligim moral për suksesin e arrititur. E vlerësoj lartë konsideratën që Kolegji Dardania kishte ndaj meje dhe do të jem mirënjohëse përherë”!

Anesa Gashi

Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale

Opinionet e studentëve për studimet në Kolegjin Dardania.

Anila Halimi

Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane

Opinionet e studentëve për studimet në Kolegjin Dardania.

Fatlum Gashi

BA Administrim Biznesi dhe Ekonomiks

Opinionet e studentëve për studimet në Kolegjin Dardania.

Leonora Muja

Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?