Stafi Akademik

I themeluar në vitin 2004, Kolegji Dardania është një nga institucionet më të respektuara të arsimit të lartë në vend. Misioni ynë është të sigurojmë një përvojë mësimore me një ndikim pozitiv drejt zhvillimit të karrierës.

Fjala e Rektorës

Prof. Dr. Gjyldane Mulla

Mirësevini në Kolegjin Dardania! Institucioni ynë i arsimit të lartë është i akredituar dhe ka arritur një reputacion për përsosmëri në mësimdhënie, kërkimim shkencor, dhe në tejkalimin e disiplinave akademike, duke kombinuar njohuritë e veçanta me vlera universale. Ne zhvillojmë programe studimi jo vetëm për të siguruar sukses të përjetshëm për studentët, por për t'i përgatitur ata të jenë të zgjuar dhe të aftë për të bërë një ndryshim në komunitetin tonë dhe më gjerë. Unë jam krenare që të ju ftoj për të eksploruar më tej Kolegjin tonë dhe për t’u njohur me ambiciet tona për një të ardhme të ndritur. Ndërkohë, uroj të pëlqeni shfletimin e webfaqës tonë të internetit.

Stafi Akademik

Prof. Dr. Gjyldane Mulla is the first doctor of sociology in Kosovo. She is currently the Rector of Dardania College who holds this position as the first female Rector of a higher education institution in Kosovo. She lectures courses as follow: General Sociology, Urban Sociology, Development of Contemporary Societies, Sociology of Education, Family Sociology, and Sociology of Poverty and Social Marginality. She has written the book “Urban Sociology”, which is the only book in this field by an Albanian author.

Contacts:

Gjyldane Mulla

Prof. Dr.

Prof. Dr. Haki Demolli has completed all three levels of studies in the field of Law. He completed his doctoral studies in the period 1996-2001 with the topic “Terrorizmi dhe Luftimi i Tij”. He has been a professor since 1978. He lectures courses as follows: Legal and Political Thought, Interpretation of Law, Criminology, Criminalistics, Forensic Tactics, Advanced Penology, and Forensic Methodology.

Contacts:

Haki Demolli

Prof. Dr.

Prof. Dr. Deme Hoti is a professor of pedagogy. In addition to his engagement as a professor, Prof. Dr. Deme Hoti has held important positions at the university level. At Dardania College he has been engaged as a lecturer since 2006 and currently he lectures the following courses: Academic Writing, Diploma Thesis and Internship, and Professional Communication.

Contacts:

Deme Hoti

Prof. Dr.

Prof. Dr. Shykrane Gërmizaj has been a lecturer at Dardania College since the establishment of the programme “English Language and American Studies.” Currently she lectures courses as follow: English for Academic Purposes I and II, Translation Theory and Practice, Consecutive and Simultaneous Translation, Generative Grammar. She has more than 33 scientific papers in local, regional and international journals.

Contacts:

Shykrane Gërmizaj

Prof. Dr.

Prof. Assoc. Dr. Besnik Spahiu has been a lecturer in the study programme “Applied Psychology and Management Studies” at Dardania College since the establishment of this programme. Prof. Besnik Spahiu has more than 50 scientific papers published in local and international journals. Currenly, he teaches the courses as follow: Introduction to Applied Psychology, Group Learning and Group Psychology, Emotional Intelligence, and Motivation at Work.

Contacts:

Besnik Spahiu

Prof. Asoc. Dr.

Prof. Ass. Dr. Halim Gjergjizi has been a lecturer in our Business Administration and Economics department since the establishment of Dardania College. Prof. Halim is a participant in many research and scientific projects in the range of economic and social fields. At Dardania College he teaches the courses Introduction to Business, Marketing, Promotion, Bank Management, Entrepreneurship, Business Environment of the Enterprise, and Project Management.

Contacts:

Halim Gjergjizi

Prof. Ass. Dr.

Prof. Dr. Enver Hasani is a professor of International Law and Constitutional Law at Dardania College. Prof. Dr. Enver Hasani has published a number of scientific articles in regional and international journals from various fields of civil law, constitutional law, public international law and in the field of international relations. He currently lectures the courses as follow: International Conflict, Introduction to International Relations, and Scientific Research Methodology.

Contacts:

Enver Hasani

Prof. Dr.

Prof. Dr. Ajet Ahmeti has been part of the academic staff at Dardania College since its establishment in 2004. Prof. Dr. Ajet Ahmeti has been a university professor since 1991. At Dardania College he lectures courses as follow: Basics of Statistics, Mathematics for Business, and Operational Research.

Contacts:

Ajet Ahmeti

Prof. Dr.

Prof. Dr. Avdullah Hoti is a professor of economics. He completed his master’s studies in 2002 and doctoral studies in 2007 in Economics at Staffordshire University, United Kingdom. He has published 16 scientific articles in international journals related to the labor market, economic development and transition, education, migration and remittances and other fields. Currently, professor Hoti lectures the following courses: Microeconomics, Macroeconomics, Applied Macroeconomics, and Advanced Economics.

Contacts:

Avdullah Hoti

Prof. Dr.

Dr. Sc. Mentor Agani is a full professor of Sociology and Political Science at Dardania College. He completed his Master’s degree in Public and International Affairs at the University of Pittsburgh. During 2006/2007 he was a recipient of a Fulbright Scholarship for Research Studies at Harvard University, USA. Dr. Sc. Mentor Agani completed his doctoral studies in 2011 in Sociology. He currently is a lecturer of the following courses: Basic Methods of Policy Analysis and Planning, International Political Economy, Nation and Globalization, Civil Society – Theory and Practice, Research Methods, Introduction to Economics, and Critical Thinking.

Contacts:

Mentor Agani

Dr.Sc.

Dr. Sc. Albulena Shala is a lecturer at Dardania College in the department of Business Administration and Economics. In 2018, she achieved the title of Doctor of Economic Sciences in the field of Banking, Finance and Accounting. There are four scientific papers published in different international scientific journals. Currently, she lectures courses as follow: Microeconomics, Macroeconomics, Public Finance, Economic System and Economic Policy.

Contacts:

Albulena Shala

Dr.Sc.

Dr. Sc. Gëzim Turkeshi is a full professor at Dardania College. He earned his master’s and doctoral degree in Management and Marketing at the Autonomous University of Barcelona, Spain. Currently, he lectures the following courses: Project Management, Entrepreneurship, and Small Business Management.

Contacts:

Selema Allamani Dushku

Dr. Sc.

Prof. Dr. Izet Zeqiri is a lecturer at Dardania College since its establishment in 2004. In 2015 he achieved the Academic title at the Academy of Sciences of Northern Macedonia. He has published a number of scientific articles in regional and international journals in the field of Management and Economics. Currently, he lectures the following courses: Basics of Management, Management Information Systems, and Strategic Management.

Contacts:

Izet Zeqiri

Prof. Dr.

Prof. Dr. Sabahudin Komoni is part of the academic staff at Dardania College since its establishment in 2004 and was one of the first professors at the University of Prishtina in the field of economics. He lectures the following courses: Public Finance, Bank Management, Financial Market and Financial Institutions, and International Finance.

Contacts:

Sabahudin Komoni

Prof. Dr.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Lon Laska

Dr.Sc.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Ferit Hysa

Dr.Sc.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Mariela Lazi

Dr.Sc.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Llokman Mirtezani

Dr.Sc.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Muazam Halili

Dr.Sc.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Njomza Krasniqi

Dr.Sc.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Rrezak Jakupi

Dr.Sc.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Bajram Ibraj

Dr.Sc.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Reshat Nurboja

Dr.Sc.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Krenar Ahmeti

Dr.Sc.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Njomza Mehani

PhD Cand.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Valentina Sopjani

PhD Cand.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Fatlum Mjeku

PhD Cand.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Florentina Dushi

PhD Cand.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Bajram Gecaj

PhD Cand.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Arbenita Sopaj

PhD Cand.

PhD Cand. Egzon Gashi has two bachelor degrees, one in Business Administration and the other one in Management & Economics. He has completed his master studies in Business Administration and is a PhD Candidate in Business & Management. He is a lecturer in the following courses: Basics of Management, Human Resources Management, and Strategic Management.

Contacts:

Egzon Gashi

PhD Cand.

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

Afrim Jusufi

Dr.Sc

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Contacts:

You

Your Level

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?