Stafi Akademik

I themeluar në vitin 2004, Kolegji Dardania është një nga institucionet më të respektuara të arsimit të lartë në vend. Misioni ynë është të sigurojmë një përvojë mësimore me një ndikim pozitiv drejt zhvillimit të karrierës.

Fjala e Rektorës

Prof. Dr. Gjyldane Mulla

Mirësevini në Kolegjin Dardania! Institucioni ynë i arsimit të lartë është i akredituar dhe ka arritur një reputacion për përsosmëri në mësimdhënie, kërkimim shkencor, dhe në tejkalimin e disiplinave akademike, duke kombinuar njohuritë e veçanta me vlera universale. Ne zhvillojmë programe studimi jo vetëm për të siguruar sukses të përjetshëm për studentët, por për t'i përgatitur ata të jenë të zgjuar dhe të aftë për të bërë një ndryshim në komunitetin tonë dhe më gjerë. Unë jam krenare që të ju ftoj për të eksploruar më tej Kolegjin tonë dhe për t’u njohur me ambiciet tona për një të ardhme të ndritur. Ndërkohë, uroj të pëlqeni shfletimin e webfaqës tonë të internetit.

Stafi Akademik

Prof. Dr. Gjyldane Mulla is the first doctor of sociology in Kosovo. She is currently the Rector of Dardania College who holds this position as the first female Rector of a higher education institution in Kosovo. She lectures courses as follow: General Sociology, Urban Sociology, Development of Contemporary Societies, Sociology of Education, Family Sociology, and Sociology of Poverty and Social Marginality. She has written the book “Urban Sociology”, which is the only book in this field by an Albanian author.

Kontakti

Gjyldane Mulla

Prof. Dr.

Prof. Dr. Haki Demolli has completed all three levels of studies in the field of Law. He completed his doctoral studies in the period 1996-2001 with the topic “Terrorizmi dhe Luftimi i Tij”. He has been a professor since 1978. He lectures courses as follows: Legal and Political Thought, Interpretation of Law, Criminology, Criminalistics, Forensic Tactics, Advanced Penology, and Forensic Methodology.

Kontakti

Haki Demolli

Prof. Dr.

Prof. Dr. Deme Hoti is a professor of pedagogy. In addition to his engagement as a professor, Prof. Dr. Deme Hoti has held important positions at the university level. At Dardania College he has been engaged as a lecturer since 2006 and currently he lectures the following courses: Academic Writing, Diploma Thesis and Internship, and Professional Communication.

Kontakti

Deme Hoti

Prof. Dr.

Prof. Dr. Shykrane Germizaj was a lecturer at Dardania College since the establishment of the “English Language and American Studies” program. She currently leads the Quality Assurance Office. She has over 33 scientific papers in local, regional and international journals.

Kontakti

Shykrane Gërmizaj

Prof. Dr.

Prof. Assoc. Dr. Besnik Spahiu has been a lecturer in the study programme “Applied Psychology and Management Studies” at Dardania College since the establishment of this programme. Prof. Besnik Spahiu has more than 50 scientific papers published in local and international journals. Currenly, he teaches the courses as follow: Introduction to Applied Psychology, Group Learning and Group Psychology, Emotional Intelligence, and Motivation at Work.

Kontakti

Besnik Spahiu

Prof. Asoc. Dr.

Prof. Ass. Dr. Halim Gjergjizi has been a lecturer in our Business Administration and Economics department since the establishment of Dardania College. Prof. Halim is a participant in many research and scientific projects in the range of economic and social fields. At Dardania College he teaches the courses Introduction to Business, Marketing, Promotion, Bank Management, Entrepreneurship, Business Environment of the Enterprise, and Project Management.

Kontakti

Halim Gjergjizi

Prof. Ass. Dr.

Prof. Dr. Enver Hasani is a professor of International Law and Constitutional Law at Dardania College. Prof. Dr. Enver Hasani has published a number of scientific articles in regional and international journals from various fields of civil law, constitutional law, public international law and in the field of international relations. He currently lectures the courses as follow: International Conflict, Introduction to International Relations, and Scientific Research Methodology.

Kontakti

Enver Hasani

Prof. Dr.

Prof. Dr. Ajet Ahmeti has been part of the academic staff at Dardania College since its establishment in 2004. Prof. Dr. Ajet Ahmeti has been a university professor since 1991. At Dardania College he lectures courses as follow: Basics of Statistics, Mathematics for Business, and Operational Research.

Kontakti

Ajet Ahmeti

Prof. Dr.

Prof. Dr. Avdullah Hoti is a professor of economics. He completed his master’s studies in 2002 and doctoral studies in 2007 in Economics at Staffordshire University, United Kingdom. He has published 16 scientific articles in international journals related to the labor market, economic development and transition, education, migration and remittances and other fields. Currently, professor Hoti lectures the following courses: Microeconomics, Macroeconomics, Applied Macroeconomics, and Advanced Economics.

Kontakti

Avdullah Hoti

Prof. Dr.

Dr. Sc. Mentor Agani is a full professor of Sociology and Political Science at Dardania College. He completed his Master’s degree in Public and International Affairs at the University of Pittsburgh. During 2006/2007 he was a recipient of a Fulbright Scholarship for Research Studies at Harvard University, USA. Dr. Sc. Mentor Agani completed his doctoral studies in 2011 in Sociology. He currently is a lecturer of the following courses: Basic Methods of Policy Analysis and Planning, International Political Economy, Nation and Globalization, Civil Society – Theory and Practice, Research Methods, Introduction to Economics, and Critical Thinking.

Kontakti

Mentor Agani

Dr.Sc.

Dr. Sc. Selema Allamani Dushku  is a full professor of Social Work in the department of Social Care and Welfare at Dardania College. She completed her  Master of Social Work, at University of Tirana. Selema Allamani Dushku completed her doctoral studies in Social Work, University of Tirana. 

Kontakti

Selema Allamani Dushku

Dr. Sc.

Dr. Sc. Albulena kadriu is a full professor in the department of Applied Physiology at Dardania College and Mangerali Studies. She completed her   Master in Professional Studies Rochester Institute of Technology RIT (American University of Kosovo).   Albulena Kadriu completed his doctoral studies in Economics, Management, and Informatics, University of Pristina. 

Kontakti

Albulena Kadriu

Dr.Sc.

Prof. Dr. Izet Zeqiri is a lecturer at Dardania College since its establishment in 2004. In 2015 he achieved the Academic title at the Academy of Sciences of Northern Macedonia. He has published a number of scientific articles in regional and international journals in the field of Management and Economics. Currently, he lectures the following courses: Basics of Management, Management Information Systems, and Strategic Management.

Kontakti

Izet Zeqiri

Prof. Dr.

Prof. Dr. Sabahudin Komoni is part of the academic staff at Dardania College since its establishment in 2004 and was one of the first professors at the University of Prishtina in the field of economics. He lectures the following courses: Public Finance, Bank Management, Financial Market and Financial Institutions, and International Finance.

Kontakti

Sabahudin Komoni

Prof. Dr.

Dr. Sc. Lon Laska  is a full professor of Social Work in the department of Social Care and Welfare at Dardania College. He completed her  Master of Science in Pedagogy University of Pristina. Lon Laska completed his doctoral studies  in Psychology-Pedagogy, European University of  Tirana.

Kontakti

Lon Laska

Dr.Sc.

Dr. Sc. Ferit Hysa is a full professor in the department of Applied Physiology at Dardania College and Mangerali Studies. He completed his Master degree in psychology-pedagogy, University of  Tirana. Ferit Hysa completed his doctoral studies in Psychology-Pedagogy, European University of  Tirana.

Kontakti

Ferit Hysa

Dr.Sc.

Dr. Sc. Mariela Lazi is a full professor in the department of Applied Physiology and Managerial Studies. She completed her Master in Psychology University of Tirana Mariela Lazi completed her doctoral studies in Psychology, University of Tirana.

Kontakti

Mariela Lazi

Dr.Sc.

Dr. Sc. Llokman Mirtezani is a full professor in the department of Political Science and Public Administration. He completed his Master in European studies for integration (europeistics) – European Regional Policy, University of “Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of Philosophy, Skopje.   Llokman Mirtezani completed his doctoral studies in integration (europeistics) – Development of human resources, University of “Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of Philosophy, Skopje.

Kontakti

Llokman Mirtezani

Dr.Sc.

Dr. Sc. Muazam Halili is a full professor in the department of Political Science and Public Administration. He completed his Master of economics-European Studies, University Kirili and Metodij, Skopje. Muazam Halili completed his doctoral studies in Safety-Criminalistic, University Kliment Ohridski, Skopje.

Kontakti

Muazam Halili

Dr.Sc.

Dr. Sc. Njomza Krasniqi is a full professor in the department of Political Science and Public Administration. She completed her Master of Arts   in Journalism Kosovo Institute of Journalism and Communication, Pristina, Kosova. Njomza Krasniqi completed her doctoral studies in Political and International Relations, European University of  Tirana. 

Kontakti

Njomza Krasniqi

Dr.Sc.

Dr. Sc. Rezak Jakupi is a full professor of Social Work in the department of Social Care and Welfare at Dardania College. He completed his  Master in the Faculty of Law, international legal department, University of Pristina. Rizak Jakupi completed her doctoral studies in Social Work, University of Tirana. 

Kontakti

Rrezak Jakupi

Dr.Sc.

Dr. Sc. Bajram Ibraj is a full professor in the department of Political Science and Public Administration. He completed his Master in Law, Faculty of Law, University of Tirana. Bajram Ibraj completed his doctoral studies in Political Science and International Relations, European University of Tirana.

Kontakti

Bajram Ibraj

Dr.Sc.

Reshat Nurboja ka përfunduar studimet Bachelor në Administrim Biznesi, në Universitetin e Prishtinës. Ndërsa studimet Master i ka vazhduar në drejtimin e Juridikut, në Pejë. Kurse studimet e PhD ka perfunduar në fushën e Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, në Universitetin Evropian tëTiranë. 

Kontakti

Reshat Nurboja

Dr.Sc.

Dr. Sc. Krenar Ahmeti is a full professor in the department of Applied Physiology at Dardania College and Mangerali Studies. He completed his  Master of Science in Security Sciences, Police Academy Institution in Ankara. Krenar Ahmeti completed his doctoral studies in Psychology, University of  Tirana.

Kontakti

Krenar Ahmeti

Dr.Sc.

Dr. Sc. Njomza Mehani is a full professor of Cultural Diplomacy and Political Science at Dardania College. She completed her Master’s degree in Diplomacy at the University of Westminster. Njomza Mehani completed her doctoral studies  in Cultural Diplomacy at the University of the West of Scotland. 

Kontakti

Njomza Mehani

PhD Cand.

PhD cand. Valentina Sopjani is a part time lecturer at Dardania College. She completed her Master’s Degree in English Language and Literature. Valentina is a PhD Cand  at University of Prishtina. 

Kontakti

Valentina Sopjani

PhD Cand.

Florentina Dushi ka përfunduar studimet Bachelor në Psikologji, në Universitetin e Prishtinës. Ndërsa studimet Master i ka vazhduar në drejtimin e Psikologjisë së Ekselencës në Biznes, në Mynhen, Gjermai. Tani, vazhdon studimet e PhD ne fushë e Psikologjisë.

Kontakti

Florentina Dushi

PhD Cand.

Dr. Sc. Bajram Gecaj is a part time lecturer in the department of Political Science and Public Administration. He completed his Master’s  in International Politics and Diplomacy, Staffordshire University, Stafford, UK. Bajram Gecaj is PhD cand at University of Prishtina. 

Kontakti

Bajram Gecaj

PhD Cand.

Dr. Sc. Emine Emurllai is a full professor in the department of Political Science and Public Administration. She completed her Master of Arts in Public Administration at  South East European University, Tetovo, North Macedonia. Emine Emurllai completed her doctoral studies in Political Science in  South East European University, Tetovo, North Macedonia. 

 
 

Kontakti

Emine Emurllai

Dr.Sc.

PhD Cand. Egzon Gashi has two bachelor degrees, one in Business Administration and the other one in Management & Economics. He has completed his master studies in Business Administration and is a PhD Candidate in Business & Management. He is a lecturer in the following courses: Basics of Management, Human Resources Management, and Strategic Management.

Kontakti

Egzon Gashi

PhD Cand.

Dr. Sc. Afrim Jusufi is a full professor in the department of Political Science and Public Administration. He completed his Master of International Legal Sciences, University of Pristina. Afrrim Jusufi completed his doctoral studies in Political Science and Public Administration, University of Istanbul.

Kontakti

Afrim Jusufi

Dr.Sc

You

Your Level

Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro Text Lorem Ipsum Intro.

Kontakti

You

Your Level

Lista e stafit akademik-Marrëdhënie të rregullt pune

AfrimJusufi
AnitaGashi
BajramIbraj
DemeHoti
EgzonGashi
ElzaGashi
FeritHysa
FeritHysa
GjyldaneMulla
HalimGjergjizi
LonLaska
MentorAgani
NjomzaMehani
SelemaAllamani
ShykraneGërmizaj

Lista e stafit akademik - Marrëdhënie të pjesshme

BajramGecaj
EnverHasani
FlorentinaDushi Shehu

Lista e bashkëpunëtoreve ndërvite

Prof.Dr. Esat Stavileci

Prof.Dr. Izet Zeqiri

Prof.Dr. Moshe Llansman

Prof.Dr. Haki Demolli

Prof.Dr. Avdullah Hoti

Prof.Dr. Besnik Spahiu

Prof.Dr. Islam Krasniqi

Prof.Dr. Neki Juniku

Prof.Dr. Mimoza Shahini

Prof.Dr. Hamdi Daci

Prof.Dr. Rrustem Asllanaj

Prof.Dr. Gazmend Luboteni

Dr. Muazam Halili

Prof.Dr. Jashar Kabashi

Prof.Dr. Berim Ramosaj

Prof.Dr. Ajet Ahmeti

Dr. Lokman Mirtezani

Prof. Dr. Nagip Skenderi

Ass.Msc. Valentina Sopaj

Ass.Msc. Fatlum Mjeku

Dr. Arta Grubi-Koka

Ass. Msc. Visar Pacolli

Dr.sc. Rrezak Jakupi

Dr.sc. Njomza Krasniqi,

etj.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?