Promovimet

Të gjitha promovimet e publikuara ndërvite të Kolegjit Dardania janë të publikuara në këtë faqe të dedikuar për promovimet.

Promovimi i librit ‘Sociologjia Urbane’ e autores Prof. Dr. Gjyldane Mulla Ditën e premtë, më 18 nëntor 2022, në ora 16:00 Kolegji Dardania organizoi ceremoninë e rastit për promovimin e tekstit universitar të autores Prof. Dr. Gjyldane Mulla me titull: ‘Sociologjia Urbane’. Para një numri të madh të stafit akademik, studentëve, anëtarëve të familjes dhe të interesuarve të tjerë, në sallën solemne të Kolegjit Dardania, recensentët Prof. Dr. Lekë Sokoli dhe Prof. Dr. Ibrahim Berisha shpalosën vlerat e shumëfishta të këtij teksti universitar. Sociologjia Urbane e Prof. Dr. Gjyldane Mulla është teksti i vetëm universitar në hapësirat mbarëshqiptare, i cili qendërzohet në sociologjinë urbane, me vështrim të veçantë mbi sociologjinë urbane amerikane, dhe me pas mbi sociologjinë urbane evropiane.

Listat e Publikimeve

Vepra

Kolana e veprave të akademik Esat Stavilecit “nga njëzet vëllime të botuara gjashtëmbëdhjetë sosh janë vepra politico-hisotrike, tri vepra shkencore dhe një libër universitar… Kjo strukturë e botimeve ka laryshi tematike, që lidhet pak a shumë me ndryshime politike, sociale e juridike të Kosovës, si dhe me gjenezën e këtyre ndryshimeve… Në këto komplete paraqiten zhvillimet e përgjithshme të shqipëtarëve të Kosovës dhe të kombit shqipëtar të përforcuara dhe unike në mbështetje të përfaqësimit komplet të pikëpamjeve, qëndrimeve, polemikave, vështrimeve dhe kritikave të mendimtarëve dhe të krijuesve të një kombi të ndarë në disa shtete që përkufizojnë Shqipërinë me vise shqipare” (nga parathënia e kompletit të veprave të akademik Esat Stavileci).

“Është kohë e fundit që mbi Kosovën dhe mbi shqiptarët të flasin dhe të shkruajnë vet ata dhe në këtë mënyrë, opinionit të brendshëm, por edhe atij të jashtëm, t’ia prezantojnë të vërtetën për vetën. Asnjëherë sa sot dhe si sot nuk kemi pasur aq shumë njerëz profilesh të ndryshme që mund t’i dalin zot çështjes së Kosovës dhe çështjes shqipare”. Akademik Esat Stavileci

The translation of the book Translator as Communicator

The translation of the book Translator as Communicator (Alb version: Përkthyesi në cilësi të komunikuesit) authored by Basil Hatim and Ian Mason is the outcome of the project implemented by the student of Dardania College MA Program in English Language and American Studies. It was initiated and supervised by the course instructor Professor Shykrane Gërmizaj as part of the Translation heories course. The Albanian version of the book was the result of the efforts of the team leaders: Belkize Cakolli, Besart Shala, and their peers: Donika Idrizaj, Vlerime Hashani, Ilirjana Latifaj, Valentina Beshiri, Verona Sylejmani, Lejla Hoda, Violeta Berbati, and Leonora Selmani.

Ekonomia dhe Politika Botërore

“… Ekonomia dhe Politika Botërore është një fushë e rëndësishme ekonomike dhe politike me studimin e së cilës merren, përveq politologëve, edhe ekonomistët, juristët, sociologët dhe analistë të tjerë, të cilët përcjellin ecuritë ekonomike dhe politike. Poashtu, kjo është sferë që është preokupim I vazhdueshëm edhe i qeverive të vendeve të ndryshme të informimit politik”…

E vërteta për Kosovën

“Së pari, duke pasur parasysh se Kosova u aneksua nga serbët në mënyrë të paligjshme, pavarësia e Kosovës në asnjë mënyrë nuk do të jetë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Përkundrazi, pavarësia e Kosovës edhe para se të cilësohej si “rast klasik i shkëputjes nga një shtet sovran”, siç argumentojnë serbët, duhet të konsiderohet si “anulim i një aneksimi të paligjshëm”.

Menaxhment

Teksti shpjegon “bazat e menaxhmentit përkatësishtë menaxhmentin si aktivitet, i cili realizohet me ndihmën e funksioneve përkatëse, ashtu që të arrihet prokurimi, vendosja dhe shfytëzimi i përpjekjeve humane dhe resurseve fizike me qëllim të arritjes së qëllimeve të caktuata”… Në tekst “menaxhmenti është i pasqyruar si aktivitet përmes funksioneve përkatëse (planifikimit, organizmit, kuadrit, udhëheqjes dhe kontrollit), që shprehin atë se çka punon menaxheri dhe proceset vijuese që i shfrytëzon me qëllim të qeverisjes me organizatën”.

Kontabiliteti Menaxherial

Libri,… i referohet “ngushtë programeve të kontabilitetit menaxherial që sot aplikohet në SHBA dhe Britani të Madhe… Në libër përfshihet konceptet bazike të kontabilitetit menaxherial të domosdoshme për krijim e kushteve të mirëfilltë… Pjesa e konsiderueshme e tekstit është e fokusuar në shpenzimet dhe përllogaritjen e tyre si dhe në procesin e marrjës së vendimeve”.

Mathematics

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Students magazine

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Kosovo after the status

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

The future of Kosovo and its challenges

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Center for scientific research

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Kosova dhe çështja shqiptare në udhëkryqet e kohës

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

E Drejta Trashëgimore

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Përtej Debatit Politik

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Ligji i Procedurës Administrative në Praktikë

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Fakte

10+

programe të ofruara ndër vite
BA, MA dhe PhD.

5+

Bursa të plota
AWARDED EACH ACADEMIC YEAR

71.5%

Mesatarja e studentëve të
punësuar me sukses
nga viti 2019-2022.

Aplikoni për Vitin Akademik 2021-2022

Afati i parë për aplikim në programet tona të studimit është tani i hapur! Filloni aplikimin tuaj sot dhe familjarizohuni me ne që të shihni që Kolegji Dardania është vendi i duhur për ju.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?