Zyra për Regjistrim dhe Transferim të Studimeve

Zyra për Regjistrim dhe Transferim të Studimeve ofron informacione në lidhje me programet e studimit të Kolegjit Dardania për studentët e rinj. Përveç kësaj, kjo zyrë ofron ndihmë për studentët për të plotësuar formularin e tyre të aplikimit, i informon ata në lidhje me procesin e regjistrimit dhe dokumentet e nevojshme në përputhje me kërkesat, dhe gjithçka tjetër në lidhje me aplikimin. 

Zyra për Regjistrim dhe Transferim të Studimeve ofron informacion në lidhje me programet e studimit të Kolegjit Dardania për studentët e rinj. Stafi i zyrës është në dispozicion për të informuar aplikantët në lidhje me kërkesat për regjistrim, dhe mund t'i ndihmojë ata në plotësimin e formularit të aplikimit.

Programet e ofruara nga Kolegji Dardania janë programe unike dhe të kërkuara në tregun e punës në Kosovë dhe më gjerë. Programet e studimit përpilohen nga stafi kombëtar dhe ndërkombëtar, me qëllim të zhvillimit të karrierës së studentëve që synojnë të zgjedhin Kolegjin Dardania për studimet e tyre.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?