HULUMTIMI DHE BASHKËPUNIMI

Orari i Punës në
Kolegjin Dardania

Vizitat në hapësirat e studimit të Kolegjit Dardania mund të realizohen edhe përmes rezervimeve në ditët:

nga e Hëna deri të Shtunën, ora 09:00 deri 21:00

Të Dielave nuk punohet

Formular për Kontakt

Harta &
Udhëzime

Rr. Ibrahim Lutfiu nr.93,
10000, Prishtinë,
Kosovë.

Për informacione: 
info@kolegjidardania.com

Administrata: 
administrata@kolegjidardania.com

Numrat e Telefonit:
+383 44 249 100; +383 44 636 359