• Për një karrier dhe të ardhme të suksesshme!

  • Krijoni miqësi gjatë gjithë jetës me studentë që ndajnë interesat, pasionet dhe perspektivat e juaja të përbashkëta.

Aplikoni për Vitin Akademik 2021-2022

Afati i parë për aplikim në programet tona të studimit është tani i hapur! Filloni aplikimin tuaj sot dhe familjarizohuni me ne që të shihni që Kolegji Dardania është vendi i duhur për ju.

Rreth Kolegjit Dardania

Kolegji Dardania ofron arsimim cilësor në ngritjen profesionale dhe aftësimin praktik të kuadrove të shkencave humane, aplikative dhe të arteve. Kolegji Dardania është përgjegjës që përmes mësimdhënies dhe hulumtimit të zhvillojë kuadro të afta, për t’i kontribuuar zhvillimit të qendrueshëm dhe kreativ në shërbim të komunitetit.

71.5%

e studentëve tanë janë të punësuar

10+

Programe të studimit

19+

vite në arsimin e lartë

Informacione rreth Kolegjit Dardania

Kolegji Dardania është i veçantë sepse ne vazhdimisht jemi të përkushtuar në avancimin e shërbimeve për studentët, për mirëqenien dhe suksesin e tyre.

Programet e Studimit

Kolegji Dardania ofron programe unike të studimit në nivelin bachelor dhe master. Ne jemi vazhdimisht në hap me kërkesat e tregut duke ofruar programe me cilësi të lartë.

Përmes inovacioneve në programe dhe dizajnimit të kurrikulumeve, Kolegji Dardania ofron metodologji të duhur dhe interaktivitet në mësime. 

Shërbimet për Studentë

Kolegji Dardania është i veçantë sepse ne vazhdimisht jemi të përkushtuar në avancimin e shërbimeve për studentët, për mirëqenien dhe suksesin e tyre.

Stafi Akademik

Kolegji Dardania ka identifikuar vlerat kryesore që do të na ndihmojnë të realizojmë misionin tonë dhe kështu i gjithë stafi akademik por edhe administrativ janë të përkushtuar që t'i adoptojnë këto vlera.

Partnerët

Na tregoni pak për veten tuaj dhe ne do t'ju ndihmojmë për pjesën tjetër. Formulari ynë i përshtatshëm i aplikimit kërkon vetëm 10 minuta nga koha e juaj për t'a plotësuar.

Pasi të dorëzoni aplikimin tuaj, ju do të kontaktoheni nga Zyra për Regjistrim për t'ju ndihmuar drejt përfundimit të procesit të regjistrimit.

Pasi të kontaktoheni nga ne, ju duhet që të ndiqni rekomandimet e dhëna për kompletim të dokumentacionit të nevojshëm për regjistrim.

Gati të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?

Gati të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?