Projektet

Kolegji Dardania inkurajon stafin akademik dhe studentët të punojnë në projekte kërkimore që adresojnë çështjet me të cilat përballet shoqëria kosovare.

Kolegji Dardania inkurajon stafin akademik dhe studentët të angazhohen në projekte kërkimore që mbulojnë tema të ndryshme dhe synon të ofrojë një qasje të orientuar drejt zgjidhjeve përmes rekomandimeve për institucionet përkatëse. Objektivi thelbësor në lidhje me kërkimin është të rrisim kapacitetet shkencore të komunitetit tonë akademik në ofrimin e punës kërkimore të besueshme dhe të njëpasnjëshme në fushën e ekonomisë, shkencës sociale, teknologjisë dhe kulturës.

Disa nga projektet e fundit kërkimore

The impact of the COVID-19 pandemic on Dardania College students;

Small Business COVID-19 Recovery in Kosovo

Startup ideas for students

NREN - National Research and 
Education Network.

Mediat sociale dhe zgjedhjet e fundit në Kosovë.

Fakte

10+

programe të ofruara ndër vite
BA, MA dhe PhD.

5+

Bursa të plota
ofrohen për çdo
vit akademik

71.5%

Mesatarja e studentëve të
punësuar me sukses
nga viti 2019-2022.

Aplikoni për Vitin Akademik 2021-2022

Afati i parë për aplikim në programet tona të studimit është tani i hapur! Filloni aplikimin tuaj sot dhe familjarizohuni me ne që të shihni që Kolegji Dardania është vendi i duhur për ju.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?