Students Opinions

As colleges and universities become increasingly focused on student services in order to attract and retain students, it’s never been more important to gauge how students feel about some of the larger, innovative—and often tech-based—initiatives leadership spends copious amounts of time and money supporting on campus.

Anesa Gashi është një studente e dalluar në Fakultetin Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale të Kolegjit Dardania. Teksa hyri në vitin e saj të fundit, Anesa tregoi zell të jashtëzakonshëm në studime dhe falë punës së saj u bë e kërkuar dhe e dashur nga kolegët. Anesa nuk u kufizua vetëm në studime por krahas studimeve u angazhua si vullnetare në disa firma dhe organizata konsulente të burimeve njerëzore. Pasioni i saj për këtë fushë, i kombinuar me performancën e saj të fortë akademike, tërhoqi vëmendjen e shumë firmave të njohura konsulente menaxheriale. Ata i ofruan asaj një pozicion me orar të plotë dhe si studente, falë potencialeve të saj angazhohet TOP konsulente. Puna e saj është të ndihmojë koorporatat të përmirësojnë kulturën në vendin e punës, të zbatojnë praktika efektive të burimeve njerëzore dhe të nxisin performancën organizative. Puna e palodhur, suksesi dhe vendosmëria e Anesës e bënë atë të jetë bursiste 3 vjeçare në Kolegjin Dardania. Anesa shprehet: “Faleminderit Kolegji Dardania për arsimin dhe për përvojat e çmueshme që kam fituar. Çmoj lartë përkushtimin e stafit akademik dhe administrative për punën akademike dhe angazhimin për arritjen e suksesit maksimal të studentëve. Mbështetja financiare që më ofroi Kolegji Dardania në formë të bursës studentore 3 vjeçare ishte motivim shtesë dhe obligim moral për suksesin e arrititur. E vlerësoj lartë konsideratën që Kolegji Dardania kishte ndaj meje dhe do të jem mirënjohëse përherë”!

Anesa Gashi

Applied Psychology and Managerial Studies

Students feedback about studies at Dardania College.

Anila Halimi

Enlgish Language & American Studies

Students feedback about studies at Dardania College.

Fatlum Gashi

BA Business Administration and Economics

Students feedback about studies at Dardania College.​

Leonora Muja

Applying Psychology and Menagerial Studies

APPLY

Are you ready to take the next step toward your future career?