GALERIA

2024

ETIKA , SHKATHTËSITË E KOMUNIKIMIT DHE PEDAGOGJIA

Zyra e Karrierës realizoi trajnimin profesional“Etika, shkathtësitë e komunikimit dhe pedagogjia”, për mësidhënësit dhe studetët e kolegjit. Ky trajnim kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve profesionale të mësimdhënësve në aspektin e mësimdhënies dhe mësimxënies të suksesshme, njëkohësisht  zhvillimin e shkathtësive profesionale të studentëve të cilët janë të përkushtur të fitojnë njohuri të reja në hap me trendet botërore të edukimit.

Kolegji Dardania të gjithë pjesëmarrësve në trajnim ju uron suksese në zbatimin e njohurive dhe praktikave të përfituara!

2024

Dita Ndëkombëtare e Arsimit

Zyra e Karrierës në bashkëpunim me Unionin Studentore të Kolegjit Dardania, organizuan tryezë debati për studentë dhe mësimdhënës me rastin e shenimit të Ditës ndërkombëtare të Arsimit. Në këtë manifestimn u diskutuan një mori temash duke nisur nga standardet që ofronë sistemi i Arsimit të Lartë në Kosovë, kërkesat e tregut të punës, mundësitë e punësimit deri tek ndryshimet që ka sjellur globalizmi përkatësisht glokalizmi si procese mbarëbotërore në fushën e arsimit. Në debat studentët studentët kishin  mundësi t’i shpalosin përshtypjet e tyre për punë praktike, aktivitete vullnetare dhe  iniciativa të ndërveprimit me shoqërinë civile.

Zyrtarët e Zyrës së Karrierës falenderojnë mësimdhënësit për kuntributet e dhëna, dhe studentëve ju urojnë suksese në ngirtjen e tyre profesionale!.

2023

Trajnimi për avancimin e stafit akademik dhe të studentëve në përgaditjen e punimeve shkencore dhe projekteve.

Kolegji Dardania organizoi dy trajnime për stafin akademik dhe studentë me tematikë “Përgaditja e punimeve kërkimore –shkencore “dhe  “Si të hartohen projektet kërkimore”. Nevoja për riaftësimin e mësimdhënësve dhe përgatitjen e studentëve për të bërë punime shkencore, jo vetëm që është shkathtësi akademike por njëkohësisht është komponentë e rëndësishme për performancë cilësore akademike.

Në këtë vazhdë, Kolegji Dardania organizoi seminare për studentë dhe stafin akademik  me qëllim të krijimit të pronësisë intelektuale për hulumtime dhe për publikimin e punimeve shkencore. Trajnimet e ofruara  kishin për qëllim rifreskimin e kapaciteteve profesionale të mësimdhënësve rreth përgaditjes së punimeve shkencore dhe avancimin e shkathtësive për përgaditjen projekteve.

2023

Provimi i Revistës Shkencore, Dardania 2023

Me datën 17.01.2024 prej orës 17.oo para mësimdhënësve dhe studentëve u bë promovimi i revistës shkencore Dardania.  Revista shkencore Dardania e cila nxirret nga Qendra për hulumtime shkencore të Kolegjit Dardania është bërë tradicionale. Me këtë seancë promovuese fjalën e rastit e mbajti Prof. Dr. Gjyldane Mulla, Rektore e Kolegjit Dardania, ndërsa me ketë rast u prezentua edhe përmbajtja e revistës dhe të artikujve shkencor të autorëve të ndryshum.

Të pranishmit treguan interesim të lartë për revistën.

2023

Aktivitet kulturor nga studentët e Kolegjit Dardania për nder të "Ditës Botërore të Librit"

Disa nga studentet e Kolegjit Dardania, për nder të Ditës Botërore të Librit, zhvilluan aktivitetin “Leximi i përrallve”, me fëmijët e SOS Kopshtit në Prishtinë.

Librat e lexuara nga studentët reflektuan një atmosferë ilustruese nga bota e përrallave për fëmijë.

Kolegji Dardania, ju uron Ditën Botërore të Librit!

2023

Disa momente të bukura nga puna praktike e studentës Besarta Bajraliu

Studentët të Kolegjit Dardania krahas mësimit teorik realizojnë edhe punë praktike në istitucione që i përgjigjen drejtimit që studiojnë. Studentja Besarta Bajraliu nga programi Përkujdesje dhe Mirëqenje Sociale, është duke vijuar punën praktike në SHFMU “MITRUSH KUTELI” në Prishtinë.
Kolegji Dardania, i uron shumë suksese Besartës!

2023

Workshop – Përgatitje për tregun e punës

Zyra për Orientimin e Karrierës në bashkëpunim me Zyrën e HulumtimeveKolegjit Dardania, organizuan workshopin e radhës me nxënësit e Gjimnazitshkencave natyrore “Sami Frashëri”, në Prishtinë me temën Përgatitje për Tregun e Punës.  

2023

Workshop - Edukimi dhe Orientimi për Karrierë

Zyra për Orientimin e Karrierës bashkëpunim me Zyrën e Hulumtimeve Kolegjit Dardania kuadër bashkëpunimit me institucionet tjera Arsimit lartë dhe me SHML, realizuan shumë workshope, tryeza debate. Konkretisht me nxënësit e Gjimnazit shkencave shoqërore “Ahmet Gashi”, Prishtinë. 

2023

Marrëveshje Bashëpunimi

Kolegji Dardania nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi afatgjatë për pranimin e studentëve punë praktike. 

2023

Unioni Studentor i Kolegjit Dardania

Unioni Studentor i Kolegjit Dardania, datë 15.02.2023 organizoi debatin studentor Plagët e hapura Kosovës”. 

2023

Si ta zhvillojmë një Start-up

Zyra e OrientimitKarrierë në bashkëpunim me Zyrën e Hulumtimit, realizuan modulin e tretëpunëtorisë, me nxënësit e shkollësmesme Gjimnazi “Sami Frashëri” në Prishtinë. Nxënësit treguan interesim dhe ishin mjaft inovativ gjatë punës individuale, grupore dhe paraqitjesprezantimeve për modelet e vetëpunësimit. 

2022

Zyra e Orientimit në Karrierë

Zyra për OrientimKarrierëskuadër të Kolegjit Dardania në bashkëpunim me IPKO Telecommunications organizuan një ligjeratëhapur për studentëtlidhje me orientimin dhe zhvillimin e karrierës, si dhe për programin e praktikës dhe punësimit. 

2022

Promovimi i librit ‘Sociologjia Urbane’ e autores Prof. Dr. Gjyldane Mulla.

2021

Memorandum bashkëpunimi

U nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Kolegjit Dardania dhe Qendrës për Informim dhe Përmirësim Social (QIPS)- Linja e Jetës. Përmes këtij bashkëpunimi studentët e Kolegjit Dardania nga drejtimet Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale dhe Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale, do kenë mundësinë zhvillojnë punën praktike QIPS dhe jenë pjesëmarrës trajnime profesionale. 

2020

Memorandum mirëkuptimi

Kolegji Dardania ka nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit (MAE) lidhje me projektin “KODE”, projekt për Ekonominë Digjitale Kosovës kuadër Rrjetit për Hulumtim dhe Edukim i Kosovës. Ky memorandum u cilësua si një ngjarje e rëndësishme ndërlidhjen e arsimit dhe teknologjisë. 

2019

Youth Initiative for Human Rights - Kosovo (YIHR KS)

Studentëve të Kolegjit Dardania përgjatë këtyre dy javëve ju është ofruar mundësia për të dëgjuar ligjërata në lidhje me sistemin e drejtësisë, nga përfaqësues të Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS). Në vazhdim në Kolegjin Dardania do të mbahen edhe ligjërata me tematika të tjera dhe që do të jenë në dobi të studentëve. Kolegji Dardania falënderon Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) për bashkëpunimin dhe për mundësinë e ofruar për studentët tanë. 

2019

Puna praktike e studentëve të Kolegjit Dardania

Puna praktike i bënë studentët aftë dhe konkurrentë tregun e punës. Disa pamje nga puna praktike e studentëve Kolegjit Dardania. 

2019

Sesione informuese për studentët e Kolegjit Dardania lidhur me platformën EIFL

Kolegji Dardania ka filluar të mbajë sesione informuese me studentët për të mësuar më shumë rreth platformës EIFL, ku studentët mund të kenë qasje në materiale të nevojshme shkencore nga fusha të ndryshme.  Kolegji Dardania rëndësi të veçantë i kushton hulumtimit shkencor dhe nxitjes së studentëve për të qenë sa më shumë aktiv në aktivitetet hulumtuese. 

2019

Memorandum Bashkëpunimi

Një lajm shumë i mirë për gjithë studentët tanë!  Sot u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Kolegji Dardania dhe American Advising Center, do t’ju mundësoj studentëve mbajtjen e punës praktike, sesione informuese, punëtori, kurse përgatitore për testet standartizuese (TOEFL, IELTS, SAT) dhe bursa studimoreKolegji Dardania falënderon American Advising Center për ofrimin e bashkëpunimit! 

2019

Kolegji Dardania organizon kurse falas për Maturantë

Kolegji Dardania gjatë kësaj jave organizoi një seri kurseve falas për maturantët nga Kosova Lëndët e Gjuhës Shqipe, Gjuhë Angleze dhe Matematike. kuadër kurseve, maturantëve ju ofrua mundësia mësonin shumë edhe për mundësitë e studimeve Kolegjin Dardania.Kolegji Dardania ju uron gjithë maturantëve suksese Testin e Maturës Shtetërore 2019. 

2019

Pamjet nga ceremonia e diplomimit - Viti akademik 2016-2019

2019

Sesion Informues për studentët lidhur me studime në SHBA nga American Advising Center

kuadër memorandumit bashkëpunimit ndërmjetKolegjitDardaniadheAmerican Advising Center, sot është zhvilluar sesioni informues lidhje me mundësitë e studimit Shtetet e Bashkuara Amerikës dhe testet standardizuse Gjuhën Angleze. 

2019

Panairi Edukimit nga American Advising Center

Studentët e Kolegjit Dardania sot ishin pjesëmarrës panairin e edukimit organizuar nga American Advising Center. pranishëm panairin e edukimit ishin dhjetëra universitete amerikane ofruan për studentët infromacione lidhje me procedurat e aplikimit dhe mundësisë studimeve ShBA. Gjithashtu studentët patën nderin realizonin një foto rasti me ambasadorin e Shteteve Bashkuara Amerikës Kosovë, U.S. Embassy Pristina, Kosovo, Mr. Philip Kosnett. 

2019

Ambasadori i OSBES-së në Kosovë Jan Braathu

Stafi akademik dhe studentët e Kolegjit Dardania, patën kënaqësitakohen dhe diskutojn me ambasadorin e OSBES-së, Jan Brathu. 

2019

Panairin e Institucioneve të Arsimit të Lartë

Me ftesën e Drejtorisë Arsimit Komunën e Gjilanit, Kolegji Dardania sot ishte pjesëmarrës Panairin e Institucioneve Arsimit LartëMaturantët gjilanas patën mundësi përfitonin shumë informacione lidhje mundësitë për studime kuadër Kolegjit Dardania. Gjithashtu, maturantët shprehën gatishmërinë zgjedhin Kolegjin Dardania si për studime nivelin e lartë, poashtu edhe për programin përgatitor maturës shtetërore 

2019

Disa momente nga mbrojtja e temës së Diplomës

2018

’Stipendium Hungaricum’’, Dr. Törő Csaba nga Karli Gaspar University, Hungari

Sot Kolegjin Dardania mirëpritëm përfaqësuesin e programit ‘’Stipendium Hungaricum’’, Dr. Törő Csaba nga Karli Gaspar University, Hungari, për shpalosur para studentëve pranishëm mundësinë e përfitimit bursave nga ky program. Studentët patën mundësinë mësojnë shumë rreth programeve, procedurave dhe format e aplikimit për bursat ndahen përmes programit ‘’Stipendium Hungaricum 2017-2018″. 

2018

Ceremonia e promovimit të absolventit viti akademik 2015-2016

2018

Takimi i Këshillit Studentor i Kolegjit Dardania

Sot u mbajtë takimi i parë i përfaqësuesve të studentëve nga Këshilli Studentor i Kolegjit Dardania. Pikat e diskutimit të mbledhjes së Këshillit ishin mbi planet e organizimit të aktiviteteve përgjatë vitit 2018 dhe format e përfshirjes së studentëve në këto aktivitete.  Gjithashtu, përfaqësuesit e Këshillit Studentor ofruan mendimet dhe sugjerimet e tyre për krijimin e një komuniteti sa më të unifikuar studentor, ku, mbi të gjitha, do zhvillohen aktivitete në interes të studentëve.  

2018

Klubi i debatit

2018

Koment nga studentja Diellza Isufaj për Kolegjin Dardania

Diellza Isufaj, studente e vitit të tretë në Programin “Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale”. 

“Që nga fillimi si studente e programit “Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale” kam qenë e angazhuar në aktivitetet e Kolegjit Dardania në kuadër të Unionit Studentor, ndër të tjerash mund të theksoj Klubin e Debatit ku kemi debatuar rreth çështjeve të ndryshme. Gjithashtu, tani që më jam në përfundim të studimeve bachelor dhe jam duke ndjekur punën praktike në SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, dhe me gjithë përvojën e fituar gjatë këtyre tre viteve, mund të them që zgjedhja ime për të zhvilluar profilin tim akademik në Kolegjin Dardania ka qenë zgjedhja e duhur.”

2018

Konferencë

2018

Pjesëmarrja e stafit akademik në konferencë

Përfaqësues të Kolegjit Dardannia sot ishin të pranishëm në punëtorinë e organizuar nga Zyra e Bankës Botërore në Kosovë. Objektivi kryesor i punëtorisë ishte angazhimi në diskutime me institucionet e arsimit të lartë me qëllim themelimin e Rrjetit Nacional për Hulumtim dhe Edukim si dhe kyçjen e universiteteve dhe kolegjeve në rrjetin GEANT. Kolegji Dardania mirëpret këtë nismë për krijimin e një komuniteti solid për zhvillimin e hulumtimeve dhe projekteve nga institucionet e arsimit të lartë në Kosovë.  

2018

Ligjeratë informuese për maturantët - Zhvillimi i karrierës

2018

Ligjeratë informuese për studentë

2018

Maturantë nga Komuna të ndryshme të Kosovës kanë vizituar Kolegjin Dardania

Shumë maturantë nga Komuna ndryshme Kosovës kanë vizituar Kolegjin Dardania për t’u njohur nga afër me mundësitë e programeve studimore, stafin akademik dhe infrastrukturën moderne e posedon KolegjiPoashtu, për gjithë maturantët organizuam ligjërata dhe diskutim per Planifikimin dhe Zhvillimin e Karrierës, me Akademik Izet Zeqiri, Prof. Jeton Mazllami dhe Prof. Arta Grubi. Falenderojmë gjithë maturantët pjesëmarrës dhe ju urojmë suksese ardhmen e tyre profesionale! 

2018

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Kolegjit Dardania dhe Qendrës Labyrinth

Sot, datë 16.03.2018, u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Kolegjit Dardania dhe Qendra Labyrinth. Me anë këtij memorandumi, studentët e programevePsikologji Aplikative dhe Studime MenaxherialedhePërkujdesje dhe Mirëqenie Sociale”, mund mbajnë punën praktike dhe përfshihen projekte ndryshme kuadër Qendra Labyrinth 

2018

Pasurimi i biblotekës së Kolegjit Dardania me literaturë

2018

Perfundimi i punes praktike te studenteve

Studentët e Kolegji Dardania kanë përfunduar me sukses punën praktike Ministria e Financave / Republika e Kosovës.  Arbëri, Edona dhe Malësorja janë pjesë e grupit tretë kryejnë punën praktikë pagesë, kuadër Marrëveshjës bashkëpunimit ndërmjet #Kolegjit #Dardania dhe Ministrisë Financave dhe Ekonomiksë. Ne ju urojmë shumë suksese studentëve tanë për suksesin e treguar gjatë zhvillimit punës praktike! 

2018

Pjesëmarrja e studentëve të Kolegjit Dardania në webinar Exploring Generational Culture through Oral Histories

Disa studentë programitGjuhë Angleze dhe Studime Amerikane” sot ishin pjesëmarrës webinar-in “Exploring Generational Culture through Oral Histories” organizuar nga American Corner PrishtinëStudentët patën mundësi të ishin pjesë e diskutimit r temën e caktuar dhe të dëgjojnë opinionet e ngritura nga ekspertët. 

2018

Punë praktike e studentëve

2018

Trajnim per studentet e Kolegjit Dardania

Studentët e Kolegjit Dardania përfunduan me sukses trajnimin dy-ditor organizuar nga Qendra Labyrinth.  Studentët pjesëmarrëse kishin mundësinë mësonin shumë rrëth Rritjes dhe fuqizimit Drejtave Njeriut tek perdoruesit e drogave. Ky trajnim u mundësua kuadër memorandumit bashkëpunimit ndërmjet Kolegjit Dardania dhe Qendrës Labyrinth. 

2018

Trajnim per studentet e Kolegjit Dardania

Sot me një grup të studentëve nga programi i Ekonomikut, Shkencave Politike dhe Juridikut, zhvilluam një vizitë studimore në Institutin GAP – Institutin për Studime të Avancuara.  Studentët patën mundësi të diskutojnë me z. Agron Demi, analist i politikave, dhe z. Bekim Salihun, hulumtues i lartë në Institutin GAP, për platformën buxhetore, ekonominë e veturave dhe letërnjoftimin e Komunave – platforma këto të zhvilluara nga Instituti GAP.  Gjithashtu, studentët patën mundësi të marrin nga një kopje të hulumtimeve të fundit nga GAP, të cilat do t’ju shërbejnë për referimet hulumtuese që do i kryjnë në kuadër të studimeve. 

2018

Vizitat e studentëve me karakter të informimit profesional

2018

Punëtori e organizuar nga Zyra e Bankës Botërore në Kosovë

Përfaqësues të Kolegjit Dardannia sot ishin të pranishëm në punëtorinë e organizuar nga Zyra e Bankës Botërore në Kosovë. 

Objektivi kryesor i punëtorisë ishte angazhimi në diskutime me institucionet e arsimit të lartë me qëllim themelimin e Rrjetit Nacional për Hulumtim dhe Edukim si dhe kyçjen e universiteteve dhe kolegjeve në rrjetin GEANT.

Kolegji Dardania mirëpret këtë nismë për krijimin e një komuniteti solid për zhvillimin e hulumtimeve dhe projekteve nga institucionet e arsimit të lartë në Kosovë.

2018

Këshilli Studentor i Kolegjit Dardania

Sot u mbajtë takimi i parë i përfaqësuesve të studentëve nga Këshilli Studentor i Kolegjit Dardania. 

Pikat e diskutimit të mbledhjes së Këshillit ishin mbi planet e organizimit të aktiviteteve përgjatë vitit 2018 dhe format e përfshirjes së studentëve në këto aktivitete. 

Gjithashtu, përfaqësuesit e Këshillit Studentor ofruan mendimet dhe sugjerimet e tyre për krijimin e një komuniteti sa më të unifikuar studentor, ku, mbi të gjitha, do zhvillohen aktivitete në interes të studentëve.

2018

Pjesëmarrja e studentëve të Kolegjit Dardania në webinar Exploring Generational Culture through Oral Histories

Disa studentë të programit “Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane” sot ishin pjesëmarrës në webinar-in “Exploring Generational Culture through Oral Histories” të organizuar nga American Corner në Prishtinë. 

Studentët patën mundësi të ishin pjesë e diskutimit për temën e caktuar dhe të dëgjojnë opinionet e ngritura nga ekspertët.

2018

Disa momente nga mbrojtja e temës së Diplomës

Sot në Kolegjin Dardania nën udhëheqen mentoriale të Dr. Sc. Dritan Cekaj dhe me përbërjen e komisionit Prof. Dr. Islam Krasniqi dhe Dr.Sc. Mimoza Shahini mbrojten me sukses temen e Diplomes dy studente shëmbullore Violeta Hoti dhe Mimoza Deda. Komisioni vlerësoi një zëri të dyja kandidatet me noten maksimale 10 dhjetë. 

Kolegji Dardania ju uron suksese në karrierën profesionale!

2018

Vizita në institutin Gapp

Sot me një grup të studentëve nga programi i Ekonomikut, Shkencave Politike dhe Juridikut, zhvilluam një vizitë studimore në Institutin GAP – Institutin për Studime të Avancuara. 

Studentët patën mundësi të diskutojnë me z. Agron Demi, analist i politikave, dhe z. Bekim Salihun, hulumtues i lartë në Institutin GAP, për platformën buxhetore, ekonominë e veturave dhe letërnjoftimin e Komunave – platforma këto të zhvilluara nga Instituti GAP. 

Gjithashtu, studentët patën mundësi të marrin nga një kopje të hulumtimeve të fundit nga GAP, të cilat do t’ju shërbejnë për referimet hulumtuese që do i kryjnë në kuadër të studimeve.

2017

Debat me studentë z. Arban Abrashi

Sot mirëpritëm për një diskutim me studentët kandidatin për kryetar të Prishtinës, z.Arban Abrashi. Temat kryesore mbi të cilat u zhvillua diskutimi ishin: Fondi i punësimit për të rinjtë; plani për rregullimin urbanistik të Prishtinës me theks të veçantë për hapësirat rekreative. 

2017

Ligjeratë informuese për studentët - Janusz Bugajski

2017

Pjesëmarrje në Panair

Ma. Sc. Fatlum Mjeku, ligjërues në Kolegjin Dardania, sot ishte i pranishëm në lanësimin e Fushatës Vetëdijësuese për Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 

Qëllimi i kësaj fushate ishte informimi i publikut me Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës si dhe prezantimi i përmirësimeve të bëra, qasja në platformën e Gazetës Zyrtare përmes aplikacionit mobil si dhe përditësimet e fundit në menaxhimin e përfshirjes së akteve normative në Gazetën Zyrtare.

2017

Sesion informues për skemën e granteve “Horizon 2020”

Sot, prof. Dr. Halim Gjergjizi dhe Kastriot Shabiu nga Kolegji Dardania ishin pjesëmarrës në sesionin informues për skemën e granteve “Horizon 2020” të organizuar nga Komisioni Evropian. 

Në ditën e parë të sesionit u trajtuan pikat e shkrimit të projekteve, çështjet financiare në lidhje me projektet dhe procedurat e aplikimit.

2017

Vizit ne SOS Fshatrat

Studentët e Kolegjit DARDANIA të departamentit: Perkujdesje dhe mirëqenie sociale vizituan “SOS fshatrat e fëmijëve” në Prishtinë. Gjatë vizitës studentët u informuan rreth funksionalizimit të kësaj qendre.

2017

Eksperienca e studentit Fatos Hasani nga Zelanda e Re, në Kolegjin Dardania

Përgjatë dy muajve kemi mirëpritur studentin Fatos Hasani nga Auckland University of Technology, Zelandë e Re për të mbajtur praktikën në Zyrën e Financave të Kolegjit DARDANIA.

Gjatë kësaj kohe ai u angazhua bashkë me zyrtarët e financave të Kolegjit DARDANIA për të parë nga afër procesin e menaxhimit të financave. Përveç kësaj, Fatosi u njoftua me gjithë procesin administrativ brenda Kolegjit. 

Ne i urojmë suksese Fatosit në të ardhmen e tij profesionale dhe shpresojmë që përvoja e fituar gjatë mbajtjes së praktikës në Kolegjin DARDANIA, do t’i shërbejë për të zgjeruar njohuritë e tij rreth Financave dhe administrimit të punëve në përgjithësi.

Kolegji DARDANIA është gjithmonë i hapur të ndajë përvojën profesionale për studentë/e të vyeshëm vendor dhe internacional.

2017

Pjesëmarrja e studentëve të Kolegjit Dardania në Webinar

Dje, studentët e drejtimit Gjuhe Angleze dhe Studime Amerikane të Kolegjit DARDANIA ishin pjesë e webinarit të organizuar në American Corner.

2017

Kolegji Dardania nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me SOS Fshatrat e fëmijëve

2017

Aktivitet - Diversiteti Kulturor

2017

Vizitë studentore

2017

Studenti Kastriot Shabiu

Kastriot Shabiu, student dhe anëtar i stafit Kolegjit Dardania, është duke ndjekur një vizitë studimore Londër, ka për qëllim thellimin e bashkëpunimit ndërmjet organizatave nga Kosova dhe atyre nga Anglia. Kjo vizitë studimore Kastriotit iu mundësua nga granti i Ambasadës Britanike në Prishtinë si pjesë e projektit për zhvillimin e vullnetarizmit dhe qytetarisë aktive në Kosovë. 

2017

Vizitë studentore – Programi Arkitektur dhe Planifikim Urban

Studentët e Kolegjit DARDANIA të Programit Arkitekturë dhe Planifikim Urban vizituan Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mjedisit, ku si temë është zhvilluar “Procedurat e shqyrtimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe vlerësimin strategjik mjedisor”.

2016

Vizitë studentore

2016

Studentët në kuadër të punës praktike patën mundësi ta vizitojnë Parlamentin e Kosovës

2016

Diplomimi

2016

Ceremonia e mirëseardhjes së studentëve të rinj për vitin akademik 2016/2017

2016

Konferencën Rajonale për Lidership, në Novi Sad të Serbisë

Më shumë se 200 pjesëmarrës nga i gjithë rajoni diskutuan tema të ndryshme rreth migrimit, inovacionit, lëvizjeve politike dhe trendeve globale, në Konferencën Rajonale për Lidership, në Novi Sad të Serbisë. 

Në mesin e pjesëmarrësve ishte edhe studenti i Kolegjit DARDANIA, Kastriot Shabiu, i cili përfaqësoi Kosovën bashkë me antarë të tjerë të shoqërise civile.

2016

Kurse të organizuara për maturantë

Maturantët e kënaqur gjatë ndjekjes së kursit përgatitor në lenden e Matematikës për testin shtetëror të maturës, organizuar nga Kolegji DARDANIA në mbështetje të avancimit dhe suksesit të tyre.

2016

Memorandum Bashkepunimi

Kolegji DARDANIA nënshkroi memorandum mirëkuptimi me Spitalin Amerikan me datë 02.06.2016.

Në emër të këtij bashkëpunimi, në mesin e shumë pikave të tjera për bashkëpunim edhe studentëve të Kolegjit DARDANIA iu mundësohet puna praktike në Spitalin Amerikan në Prishtinë në fushat përkatëse.

2016

Kolegji DARDANIA vazhdon të përkrah veprat shkencore.

Më 07.03.2016 në Kolegjin DARDANIA u mbajt ceremonia e promovimit të librit “Përtej Debatit Politik” të autores Prof. Dr. Majlinda Bregasi. Vendosem për përkrahje financiare të librit jo vetëm se është një punë disa vjeçare e Prof. Dr. Bregasi, por se sjell një qasje të re në studimet e shkencave humane tek ne. Duhet theksuar faktin që ky studim është udhëhequr nga një nga akademikët më eminent evropian Leonardo Savoia që është edhe një studiues i madh i shqipes. Stafi menaxherial, akademik, administrativ si dhe studentët e Kolegjit DARDANIA urojnë profesoreshën Bregasi për këtë vepër shkencore dhe i dëshirojnë suksese të mëtutjeshme.

2016

Studentët e Kolegjit DARDANIA punë praktike në Ministrinë e Financave.

Kolegji DARDANIA ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me Ministrinë e Financave për angazhimin e studentëve për punë praktike. Nënshkrimi i këtij Memorandumi të bashkëpunimit u bë nga zëvendësministri i Financave Agim Krasniqi dhe Rektorja e Kolegjit DARDANIA Gjyldane Mulla.

Gjatë ceremonisë së nënshkrimit zëvendësministri Krasniqi tha se “qëllimi i këtij memorandumi të bashkëpunimit është promovimi i aftësimit profesional të studentëve në fushat që lidhen me Ministrinë e Financave”. Ndërsa rektorja e Kolegjit DARDANIA Mulla, tha se është një iniciativë e jashtëzakonshme dhe me siguri një model edhe për Ministritë tjera.

Kolegji DARDANIA në bazë të këtij Memorandumi do të përzgjedh nga pesë studentë çdo tre muaj për të përfunduar praktikën në Ministrinë e Financave. Studentët do të përzgjedhen në bazë të notës mesatare dhe vitit të studimeve. Studentët do të paguhen dhe do të çertifikohen nga Ministria e Financave për punën praktike.

2015

Vizitë Studentore

2015

Regjistrimi i studentëve të rinj vazhdon në Kolegjin DARDANIA

2015

Aktivitetet studentore per maturantet

Studentët tanë mirëpritën shumë maturantë edhe Vushtrri dhe Podujevë cilët ishin interesuar fillojnë jetën studentore Kolegjin DARDANIA. Shumë maturantë arritën jenë përfitues bursave studimore duke plotësuar kuizin e diturisë. Përveq bursave, maturantët patën rastin jenë edhe përfitues shpërblimeve ndryshme. 

2015

Studentët e Kolegjit DARDANIA mirëpritën shumë maturantë të cilët ishin të interesuar të fillojnë jetën studentore tek ne.

Të gjithë të interesuarit patën rastin që t’i nënshtrohen kuizit dhe të jenë përfitues të bursave studimore. Përveç bursave, të interesuarit patën rastin që të marrin dhurata të ndryshme të ndara nga studentët.

2015

Komuna e Prishtinës mirëpriti disa nga studentët e programit të Arkitekturës të Kolegjit DARDANIA.

Drejtori i Urbanizmit z. Liburn Aliu i informoi lidhur me kompetencat e kësaj drejtorie. Studentët u njohën hollësisht me etapat nëpër të cilat kalon hartimi i planeve urbane, si dhe sfidat e strategjitë e rregullimit të qytetit.

Më tej, studentët vizituan Sektorin e Mjedisit dhe Sektorin e Legalizimeve, ku përveç njohjes me kompetencat e drejtorive përkatëse u fol edhe për projekte dhe strategjitë të cilat janë në fazen e implementimit.

2015

Vizitë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës

Studentë të KolegjitDARDANIA vizituan Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës.

Studentët u mirëpriten nga sekretari i përgjithshëm z. Kreshnik Gashi, ku u informuan rreth misionit, prioriteteve kryesore të politikës së jashtme të Republikës së Kosovës, objektivat e Ministris së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, Diplomacisë publike dhe ekonomike, Organizatave Ndërkombëtare,

2015

Ceremonia e mirëseardhjes së studentëve të rinj në Kolegjin Dardania, për vitin akademik 2015/2016.

2015

Në Kolegjin Dardania, realizohet konferenca e parë e Terapisë Familjare

2015

Nënshkruhet Memorandum Mirëkuptimi në mes të Kolegjit DARDANIA dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Kolegji Universitar DARDANIA dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi. Qëllim i këtij memorandumi është lehtësimi dhe organizimi i qasjes së studentëve të programit Juridik në Gjykatat Themelore të Republikës së Kosovës për avancim të njohurisë praktike të tyre për çështjet juridiko-gjyqësore.

2015

Aktivitetet studentore per maturantet

Studentët tanë mirëpritën shumë maturantë edhe në Vushtrri dhe në Podujevë të cilët ishin të interesuar të fillojnë jetën studentore në Kolegjin DARDANIA. Shumë maturantë arritën të jenë përfitues të bursave studimore duke plotësuar kuizin e diturisë. Përveq bursave, maturantët patën rastin që të jenë edhe përfitues të shpërblimeve të ndryshme.

Ftojmë të gjithë të interesuarit që të marrin pjesë në kuiz dhe në këto aktivitete të studentëve tanë që do të vazhdojnë edhe në qytete tjera nga dita e Hënë me datë 21 Shtator, 2015.

2015

Ceremonia e mirëseardhjes së studentëve të rinj në Kolegjin Dardania, për vitin akademik 2015/2016.

2015

Regjistrimi i studentëve të rinj vazhdon në Kolegjin DARDANIA.

2015

Televizioni Klan.

Në kuadër të vizitave praktike në institucione, disa studentë nga programi i Arkitekturës të Kolegjit DARDANIA, vizituan ambientet e televizionit Klan.

Gjatë prezantimit u bënë të njohura sfidat me të cilat janë përballur projektuesit për të realizuar një objekt bashkohorë, të standarteve të larta, i gjithi i punuar me materiale të ricikluara. 

Objekt unik me vlera arkitektonike që ka sjelle risi në fushën e ndërtimit në Kosovë.

2015

Vizitë Studentore

Studentët e Kolegjit DARDANIA vizituan shkollën e gjuhëve të huaja “The Cambridge School” në Prishtinë.

Në Kolegjin DARDANIA vazhdon aktiviteti i cili për qëllim kryesor ka dërgimin e studentëve për vizitë në institucione të cilat i përkasin natyrës së fushës së studimit të tyre. Në kuadër të këtij aktiviteti studentët e Kolegjit Universitar DARDANIA respektivisht të programit studimor Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane vizituan shkollën e gjuhëve të huaja “The Cambridge School” në Prishtinë.

2015

Trajnim për studentët e Kolegjit Universitar DARDANIA

Në vazhdimësi të organizimit të trajnimeve dhe aktiviteteve të ndryshme per studentë, DARDANIA në bashkëpunim me WUS Kosova organizoi trajnimin e radhës për studentët e vet.

Në këtë trajnim me temat e tyre u prezantuan Prof.Dr. Norma Ryan – Universiteti i Korkut – Irlandë, Prof.Dr. Mariana Mocanu – Universiteti i Bukureshtit – Romani si dhe MSc Alfred Marleku – WUS Kosova.

2014

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË MES TË KOLEGJIT DARDANIA DHE SHOQATËS SË GRAVE TË POLICISË SË KOSOVËS “SHGPK”

Më 4 nëntor 2014, në objektin e Kolegjit Dardania, në zyrën pritëse të rektoratit u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit në mes të Kolegjit Dardania dhe Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës “SHGPK”.

Nënshkrues të këtij memorandumi ishin rektorja e Kolegjit Dardania, Prof.Dr.Gjyldane Mulla dhe Kolonel Taibe Canolli, njëherit edhe kryetare e “SHGPK”.

Me anë të këtij memorandumi janë paraparë bashkëpunime të shumta, me theks të veqant në ofrimin e lehtësirave financiare për studime pranë Kolegjit Dardania për anëtarët e SHGPK, pastaj Kolegji dhe SHGPK do të angazhohen të organizojnë bashkërisht aktivitete të ndryshme me karakter hulumtues shkencor, trajnime, seminare dhe aktivitete të ndryshme me interes dypalësh.

2014

Kolegji Universitar DARDANIA pjesëmarrës në vizitën studimore në Edinburg

Kolegji Universitar DARDANIA ishte pjesëmarrës në vizitën studimore të organizuar në Universitetin e Edinburgut. Kjo vizitë u organizua në kuadër të projektit Tempus dhe WUS Kosova “Inkurajimi i procesit të zhvillimit të kurrikulave bazuar në rezultatet e të mësuarit në Institucionet e Arsimit të Lartë Privat në Kosovë”. 

Në këtë vizitë studimore e cila u mbajt me datë 27.10-30.10.2014 ishin pjesëmarrës edhe përfaqësuesit e institucioneve tjera të arsimit të lartë në Kosovë.

Nga kjo vizitë studimore përfaqësuesit e Kolegjit Universitar DARDANIA përfituan njohuri dhe eksperiencë nga profesorët të cilët mbajtën ligjerata dhe prezantime me tema të ndryshme nga fusha e zhvillimit akademik, shërbimet e karrierës, përkrahja e studentëve dhe fusha të ngjajshme.

2014

Cikël ligjeratash nga profesorë eminentë ndërkombëtarë nga Universtieti i Bostonit - USA.

Gjatë këtyre ditëve Kolegji Dardania – Institucion i Arsimit Universitar, mirëpriti edhe një profesor eminent ndërkombëtar nga Universiteti i Bostonit në Massachusetts. Phd.Laurie L.Charles mbajti cikël ligjëratash para studentëve të nivelit Master të programit të Psikologjisë, Këshillim Familjar dhe Terapi Familjare, program ky  më se i nevojshëm për shoqërinë tonë kosovare dhe si i tillë i vetmi i akredituar jo vetëm në Kosovë por edhe në shtetet përreth. 

2013

Promovimi i absolventit - Gjenerata 2010/2011

Prishtinë 08.07.2013 – në Kolegjin Dardania u mbajt promovimi i shtatë i absolventit për gjeneratën 2010/2011. Kjo ngjarje tani më është bërë një traditë në Kolegjin Dardania, ku studentët absolventë pas përfundimit të suksesshëm të ligjëratave dhe ushtrimeve, të gjithë së bashku nën petkun e uniformave të absolventit marrin fletëpromovimet e tyre, mirënjohjet si dhe në fund hedhin kapelat lart, duke e përmbyllur me një koktej rasti të organizuar nga institucioni enkas për studentët, familjarët, mysafirët dhe gjithë të pranishmit.

2013

Kolegji Dardania organizoi vizitë për studentët e vet në Dubrovnik – Kroaci

Kolegji Dardania organizoi vizitë studentore në qytetin e bukur të Kroacisë- Dubrovnikun 24.04.2013. Studentët gjatë këtij ekskurzioni patën mundësi që ta vizitojnë Dubrovnikun një qytet i vjetër me një arkitekturë të veçantë, shumë interesante dhe joshëse për turistët. 

2013

Studentët e programit Ekonomi-Turizem, Vizitë Studiuse Ditore – Shpella e Mermertë

Në kuader të programit të lëndës “Turizmi Nderkombëtar”, me Studentët e vitit të II-të organizuam vizitë objekteve të trashëgimisë sonë me vlera të jashtëzakonshme, që duhen patjeter të përgatiten dhe promovohen për tu regjistruar në Listen e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.