Unioni Studentor “Të gjithë së bashku rreth një shoqërie pa dhunë”

Iniciativa e muajit maj “Të gjithë së bashku rreth një shoqërie pa dhunë” organizuar nga anëtarët e Unioni Studentor të Kolegjit Dardania me qëllim të parandalimit të dhunës në mes të bashkëmoshatarëve në shkolla.

FËMIJË, DHURONI DASHURI NJËRI TJETRIT!