Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane

Ju do të zhvilloni vetëdijen kulturore, mendimin kritik dhe aftësitë analitike që ju nevojiten përgjatë karrierës suaj - dhe për të bërë një ndryshim në çdo gjë që bëni.

Misioni

The mission of the program at the Bachelor level of English Language and American Studies in general is to train qualified professionals who will be able to pursue their future profession as well as further pursue their academic interests. This is in full accordance with the mission of Dardania College.

The importance of the program stems from the new reality created in Kosovo, which resulted in English becoming the main language of communication; therefore English language proficiency and Anglo-American culture will provide graduates of this program with enhanced opportunities for integration into the job market, as well as a wider range of alternatives to further follow their trends. education that is in line with the NQF.

Objektivat

Given the importance of the content of the study and the mission of Dardania College, the objectives of the BA program in the English Language and American Studies Program are as follows:

  • Familiarize students with their level and raise the level of language proficiency of students in C2 according to the CEFR Common European Framework of Reference.
  • Equipping them with knowledge and skills and a deep understanding of the language system and how it works.
  • Equipping students with knowledge and skills related to the literature and culture of the Anglo-American world as an integral element of language, communication, and cultural competencies.
  • Equipping students with additional knowledge and skills through a range of modules to prepare them to face challenges and be competitive in the job market.
  • Incorporate students’ lifelong learning philosophy to prepare them for the ever-changing landscape of the job market, as well as the need to continually improve their academic and professional skills.

Table of subjects

Rezultatet e Pritura

Upon successful completion of studies graduates from this program will be able to:

  • Communicate fluently and accurately at an advanced level in writing, as well as in speaking with native and non-native English speakers;
  • Demonstrate a high level of knowledge of the language system and the ability to apply it in practice in different forms and different levels of public communication;
  • Translate texts of various types, both written and spoken, and mediate to facilitate communication between English-speaking and non-English-speaking people;
  • Demonstrate a high level of knowledge related to English and American literature and culture, cultural similarities and differences, and mediate in ways that facilitate intercultural communication. ‘

Programme

Semestri 1Kreditë ECTSCourse Code
Rhetoric & the Public Sphere4ESTU 203
Communication & Everyday Life2ESTU 340
Critical & Rhetorical Methods4ESTU 657
Semestri 2Kreditë ECTSCourse Code
Rhetoric & the Public Sphere4ESTU 203
Communication & Everyday Life2ESTU 340
Critical & Rhetorical Methods4ESTU 657
Semestri 3Kreditë ECTSCourse Code
Rhetoric & the Public Sphere4ESTU 203
Communication & Everyday Life2ESTU 340
Critical & Rhetorical Methods4ESTU 657
Semestri 4Kreditë ECTSCourse Code
Rhetoric & the Public Sphere4ESTU 203
Communication & Everyday Life2ESTU 340
Critical & Rhetorical Methods4ESTU 657

Na tregoni pak për veten tuaj dhe ne do t'ju ndihmojmë për pjesën tjetër. Formulari ynë i përshtatshëm i aplikimit kërkon vetëm 10 minuta nga koha e juaj për t'a plotësuar.

Pasi të dorëzoni aplikimin tuaj, ju do të kontaktoheni nga Zyra për Regjistrim për t'ju ndihmuar drejt përfundimit të procesit të regjistrimit.

Pasi të kontaktoheni nga ne, ju duhet që të ndiqni rekomandimet e dhëna për kompletim të dokumentacionit të nevojshëm për regjistrim.

Programet e Studimit në
Nivelin Bachelor

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?

Fjala e Rektorës

Mirësevini në Kolegjin Dardania! Institucioni ynë i arsimit të lartë është i akredituar dhe ka arritur një reputacion për përsosmëri në mësimdhënie, kërkimim shkencor, dhe në tejkalimin e disiplinave akademike, duke kombinuar njohuritë e veçanta me vlera universale.

Opinioni i Studentëve

Studimet në Kolegjin Dardania janë shumë mbresëlënëse sepse përveç një ambienti miqësor dhe mikpritës, une kam gjetur shërbime mbështetëse të cilat ndihmojnë shumë përgjatë studimeve.

Erisona Zuka
BA Perkujdesje dhe Mireqenie Sociale