Administrim Biznesi dhe Ekonomiks

You’ll develop the cultural awareness and critical thinking skills you need to analyze and produce a broad range of discourse in a full spectrum of careers in business — and to make a difference in whatever you do.

Misioni

The mission of the Business Administration and Economics study programme at the bachelor level within Dardania College is to prepare students with intellectual skills and capacities for leadership careers and practical management skills, enabling them to enter research work, as well as to expand their knowledge. about economic systems and policies that contribute to and meet the challenges of a free market economy. 

The main goal of the general educational activity at Dardania College is for students to be systematically engaged, educated and trained in the academic, professional and practical fields. The BA Business Administration and Economics programme offers three-year studies and offers a range of courses related to the most sought-after areas in the job market, such as finance and accounting, marketing, economic policy and orientation towards various aspects of management and business.

The importance of the programme lies in preparing students to have a career perspective, preparing them for the full spectrum of fields related to economics and business. This study programme aims to contribute to the intellectual and creative development of students, in order to prepare them as best they can, so that their contribution can be effective in the economic development of the country and for the business community. 

Objektivat dhe Rezultatet e Pritura

Qëllim parësor i veprimtarisë së tërësishme arsimore në Kolegjin Dardania është që studentët sistematikisht të aftësohen në fushat akademike, profesionale dhe praktike.

The objectives of the programme are defined in accordance with the NQF (National Qualifications Framework) and are therefore determined to be in line with the European Higher Education Qualifications Framework.

Rezultatet e Pritura

Expected results of Business Administration and Economics study programme are:

  • Use and evaluate tools to analyze a business in its environment;
  • Demonstrate skills in dealing with threats and opportunities faced by organizations in an ever-changing environment;
  • Demonstrate skills in dealing with customer diversity and workforce diversity in an ever-changing environment;
  • Evaluate the quality of quantitative and qualitative data;
  • Work in a specific field for a company related to management, finance, accounting, economics and business in general;
  • Use skills acquired in jobs with primary functions such as promotion and advertising, production planning and statistical data analysis;
  • Demonstrate the ability to argue which principles should be used in finding solutions to issues related to economic policies;
  • Demonstrate skills in handling operational, tactical and strategic issues;
  • Demonstrate leadership skills and decision-making processes in relation to the strategies used to deal with short-term and long-term goals.

Plani i Studimit

Semestri 1 Kreditë ECTS Obligative/ Zgjedhore
Mikroekonomia 7 Obligative
Matematika për Biznes 7 Obligative
Bazat e Menaxhmentit 6 Obligative
Shkrimi Akademik 5 Obligative
Gjuhë Angleze I 5 Obligative
Semestri 2Kreditë ECTSObligative/ Zgjedhore
Introduction
to Accounting
7Obligative
Makroekonomia7Obligative
Bazat e Statistikes6Obligative
Introduction to Business5Obligative
Introduction
to Informatics
5Obligative
Semestri 3Kreditë ECTSObligative/ Zgjedhore
Financial Management7Obligative
Marketing7Obligative
Metodat e Hulumtimit6Obligative
Zgjedhore 15Obligative
Zgjedhore 25Obligative
Semestri 4Kreditë ECTSObligative/ Zgjedhore
Menaxhment
i Sistemeve Informative
7Obligative
Kontabiliteti Menaxherial7Obligative
Economic System
and Economic Policies
6Obligative
Zgjedhore 35Obligative
Zgjedhore 45Obligative
Semestri 5Kreditë ECTSObligative/ Zgjedhore
Enterprise and
Business Environment
7Obligative
Human Resources
Menaxhment
7Obligative
Project
Menaxhment
6Obligative
Zgjedhore 35Obligative
Zgjedhore 45Obligative
Semestri 6Kreditë ECTSObligative/ Zgjedhore
Menaxhmenti Strategjik7Obligative
Ndërmarresia7Obligative
Punim Diplome6Obligative
Zgjedhore 75Obligative
Zgjedhore 85Obligative

Na tregoni pak për veten tuaj dhe ne do t'ju ndihmojmë për pjesën tjetër. Formulari ynë i përshtatshëm i aplikimit kërkon vetëm 10 minuta nga koha e juaj për t'a plotësuar.

Pasi të dorëzoni aplikimin tuaj, ju do të kontaktoheni nga Zyra për Regjistrim për t'ju ndihmuar drejt përfundimit të procesit të regjistrimit.

Pasi të kontaktoheni nga ne, ju duhet që të ndiqni rekomandimet e dhëna për kompletim të dokumentacionit të nevojshëm për regjistrim.

Programet e Studimit në
Nivelin Bachelor

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?

Fjala e Rektorës

Mirësevini në Kolegjin Dardania! Institucioni ynë i arsimit të lartë është i akredituar dhe ka arritur një reputacion për përsosmëri në mësimdhënie, kërkimim shkencor, dhe në tejkalimin e disiplinave akademike, duke kombinuar njohuritë e veçanta me vlera universale.

Opinioni i Studentëve

Studimet në Kolegjin Dardania janë shumë mbresëlënëse sepse përveç një ambienti miqësor dhe mikpritës, une kam gjetur shërbime mbështetëse të cilat ndihmojnë shumë përgjatë studimeve.

Erisona Zuka
BA Perkujdesje dhe Mireqenie Sociale