Zyra për Regjistrim dhe Transferim të Studimeve

Zyra për Regjistrim dhe Transferim të Studimeve ofron informacione në lidhje me programet e studimit të Kolegjit Dardania për studentët e rinj. Përveç kësaj, kjo zyrë ofron ndihmë për studentët për të plotësuar formularin e tyre të aplikimit, i informon ata në lidhje me procesin e regjistrimit dhe dokumentet e nevojshme në përputhje me kërkesat, dhe gjithçka tjetër në lidhje me aplikimin. 

Zyra për Regjistrim dhe Transferim të Studimeve ofron informacion në lidhje me programet e studimit të Kolegjit Dardania për studentët e rinj. Stafi i zyrës është në dispozicion për të informuar aplikantët në lidhje me kërkesat për regjistrim, dhe mund t'i ndihmojë ata në plotësimin e formularit të aplikimit.

Programet e ofruara nga Kolegji Dardania janë programe unike dhe të kërkuara në tregun e punës në Kosovë dhe më gjerë. Programet e studimit përpilohen nga stafi kombëtar dhe ndërkombëtar, me qëllim të zhvillimit të karrierës së studentëve që synojnë të zgjedhin Kolegjin Dardania për studimet e tyre.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?

Fjala e Rektorës

Mirësevini në Kolegjin Dardania! Institucioni ynë i arsimit të lartë është i akredituar dhe ka arritur një reputacion për përsosmëri në mësimdhënie, kërkimim shkencor, dhe në tejkalimin e disiplinave akademike, duke kombinuar njohuritë e veçanta me vlera universale.

Opinioni i Studentëve

Studimet në Kolegjin Dardania janë shumë mbresëlënëse sepse përveç një ambienti miqësor dhe mikpritës, une kam gjetur shërbime mbështetëse të cilat ndihmojnë shumë përgjatë studimeve.

Erisona Zuka
BA Perkujdesje dhe Mireqenie Sociale