Zyra për Marrëdhëniet Ndërkombëtare

Qëllimi i Zyrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Kolegjin Dardania është të zhvillojë dhe koordinojë aktivitetet në lidhje me marrëdhëniet ndërkombëtare.

Këto aktivitete përfshijnë sigurimin e mbështetjes për menaxhimin dhe realizimin e marrëveshjeve ndërkombëtare.

Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare është përqendruar kryesisht në: zbatimin e planit strategjik për ndërkombëtarizimin; inicimin, përgatitjen dhe vlerësimin e marrëveshjeve me universitetet e ardhshme partnere ndërkombëtare; inicimi dhe promovimi i karrierës kërkimore shkencore dhe lehtësimi i lëvizjes së hulumtuesve në Evropë dhe më gjerë; administrimi, udhëzimi dhe promovimi i programeve arsimore ndërkombëtare si: Erasmus +, Fulbright, etj; vizitat ndërkombëtare të stafit akademik dhe studentëve; etj.

 

 

PhD. Njomza Mehani

Coordinator

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?

Fjala e Rektorës

Mirësevini në Kolegjin Dardania! Institucioni ynë i arsimit të lartë është i akredituar dhe ka arritur një reputacion për përsosmëri në mësimdhënie, kërkimim shkencor, dhe në tejkalimin e disiplinave akademike, duke kombinuar njohuritë e veçanta me vlera universale.

Opinioni i Studentëve

Studimet në Kolegjin Dardania janë shumë mbresëlënëse sepse përveç një ambienti miqësor dhe mikpritës, une kam gjetur shërbime mbështetëse të cilat ndihmojnë shumë përgjatë studimeve.

Erisona Zuka
BA Perkujdesje dhe Mireqenie Sociale