Zyra për Burimet Njerëzore

Zyra e Burimeve Njerëzore koordinon në mënyrë strategjike aktivitetet, sigurimin dhe mirëmbajtjen e informacionit të menaxhimit, rekrutimet dhe trajnimet e punonjësve brenda institucionit tonë.

Zyra e Burimeve Njerëzore në Kolegjin Dardania koordinon strategjikisht sigurimin dhe mirëmbajtjen e informacionit të menaxhimit, si dhe Sistemet e Burimeve Njerëzore. Përmes këtyre koordinimeve, kjo zyrë synon të përmbushë objektivat kryesore të Divizionit të Burimeve Njerëzore dhe Kolegjit në përgjithësi.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?

Fjala e Rektorës

Mirësevini në Kolegjin Dardania! Institucioni ynë i arsimit të lartë është i akredituar dhe ka arritur një reputacion për përsosmëri në mësimdhënie, kërkimim shkencor, dhe në tejkalimin e disiplinave akademike, duke kombinuar njohuritë e veçanta me vlera universale.

Opinioni i Studentëve

Studimet në Kolegjin Dardania janë shumë mbresëlënëse sepse përveç një ambienti miqësor dhe mikpritës, une kam gjetur shërbime mbështetëse të cilat ndihmojnë shumë përgjatë studimeve.

Erisona Zuka
BA Perkujdesje dhe Mireqenie Sociale