Zyra e Shërbimeve Administrative

Kolegji Dardania ka një administratë efikase të orientuar drejt funksionimit dhe organizimit sipas niveleve të personelit dhe kualifikimit, e cila punon në bashkëpunim me kolegët nga të gjitha sektorët e tjerë të institucionit dhe të gjithë së bashku kontribuojnë në funksionimin e përgjithshëm të Kolegjit.

Zyra për Shërbime Administrative ofron ndihmë tek studentët, stafin akademik dhe administartiv, duke përmbushur kërkesat administrative gjatë periudhës akademike të paraparë me statutin e Kolegjin Dardania.

Zyra për Shërbime Administrative së Kolegjin Dardania ndjek zhvillimin, dhe interpretimin e politikave dhe procedurave; orientimi; pranimin e ankesave dhe kërkesave dhe të kryejë përgjegjësi të tjera të punës siç kërkohet.

Zyra për Shërbime Administrative koordinon aktivitetet e saj kryesore me Zyrën Financiare, Zyrën për Regjistrim dhe Transferim të Studimeve dhe zyret e tjera brenda Kolegjit. 

Zyra për Shërbime Administrative është e përkushtuar për të mbështetur studentët dhe stafin e Kolegjit, duke vlerësuar dinjitetin njerëzor, drejtësinë sociale dhe cilësinë e mundësive. Kjo zyre kontribon për të zhvilluar një mjedis gjithëpërfshirës dhe përkatës për studentët, stafin akademik dhe administrativ të Kolegjit Dardania. 

Orari i punës së Zyrës për Shërbime Administrative është nga ora 09:00 deri në 21:00. Ju mund të kontaktoni zyrën përmes numrave tanë të telefonit apo e-mail të shënuara më poshtë:

+38344249100   |   +38344636359  |    administrata@kolegjidardania.com

Administrative Staff

Valbona Elezi

Manager

Erisona Zuka

Administrative Staff

Arjanita Alija

Administrative Staff

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?

Fjala e Rektorës

Mirësevini në Kolegjin Dardania! Institucioni ynë i arsimit të lartë është i akredituar dhe ka arritur një reputacion për përsosmëri në mësimdhënie, kërkimim shkencor, dhe në tejkalimin e disiplinave akademike, duke kombinuar njohuritë e veçanta me vlera universale.

Opinioni i Studentëve

Studimet në Kolegjin Dardania janë shumë mbresëlënëse sepse përveç një ambienti miqësor dhe mikpritës, une kam gjetur shërbime mbështetëse të cilat ndihmojnë shumë përgjatë studimeve.

Erisona Zuka
BA Perkujdesje dhe Mireqenie Sociale