Programet e Studimit

Kolegji Dardania ofron programe unike të studimit në nivelin bachelor dhe master. Ne jemi vazhdimisht në hap me kërkesat e tregut duke ofruar programe me cilësi të lartë.

10+

programe të studimit të akredituara përgjatë viteve

Përmes inovacioneve në programe dhe dizajnimit të kurrikulumeve, Kolegji Dardania ofron metodologji të duhur dhe interaktivitet në mësime. Studimet në programet që ofron Kolegji Dardania u mundësojnë studentëve që të ndërlidhin teorinë me praktikën. Programet e Kolegjit Dardania kanë për objektiv që të zhvillojnë shoqërinë dhe ekonominë duke stimuluar përsosmëri në mësimdhënie dhe duke respektuar parimet morale dhe etike për tolerancën. Në këtë mënyrë studentët tanë kanë mundësi që të formohen si pjesëmarrës të shoqërisë moderne, demokratike dhe multikulturore për shërbim në komunitet.

Programet e Studimit Bachelor

Programet e Studimit Master

Na tregoni pak për veten tuaj dhe ne do t'ju ndihmojmë për pjesën tjetër. Formulari ynë i përshtatshëm i aplikimit kërkon vetëm 10 minuta nga koha e juaj për t'a plotësuar.

Pasi të dorëzoni aplikimin tuaj, ju do të kontaktoheni nga Zyra për Regjistrim për t'ju ndihmuar drejt përfundimit të procesit të regjistrimit.

Pasi të kontaktoheni nga ne, ju duhet që të ndiqni rekomandimet e dhëna për kompletim të dokumentacionit të nevojshëm për regjistrim.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?