Studentët Aktualë

Programet e studimit të ofruara nga Kolegji Dardania janë unike dhe të kërkuara në tregun e punës në vend dhe më gjerë.

Kolegji Dardania i kushton rëndësi të veçcantë shërbimeve ndaj studentëve. Studentët aktual mund që të përdorin të gjitha shërbimet e ofruara nga institucioni ynë. Të gjithë studentët aktual pajisen me ID studentore nga kolegji, kanë e-mail e tyre personal me domain të kolegjit, si dhe qasje në DMIS ku ata mund të njoftohen me të gjitha të rejat nga administrata e kolegjit si dhe rreth pasqyrave të tyre financiare, rezultateve nga testet dhe provimet, si dhe rezultatet nga punimet e tjera të tyre.

Krijoni miqësi gjatë gjithë jetës me studentë që ndajnë interesat, pasionet dhe perspektivat e juaja të përbashkëta.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?

Fjala e Rektorës

Mirësevini në Kolegjin Dardania! Institucioni ynë i arsimit të lartë është i akredituar dhe ka arritur një reputacion për përsosmëri në mësimdhënie, kërkimim shkencor, dhe në tejkalimin e disiplinave akademike, duke kombinuar njohuritë e veçanta me vlera universale.

Opinioni i Studentëve

Studimet në Kolegjin Dardania janë shumë mbresëlënëse sepse përveç një ambienti miqësor dhe mikpritës, une kam gjetur shërbime mbështetëse të cilat ndihmojnë shumë përgjatë studimeve.

Erisona Zuka
BA Perkujdesje dhe Mireqenie Sociale