Bursat për Studime

Kolegji Dardania është përkushtuar gjithmonë të ofrojë mundësi të shumta brenda programit të bursave për studentët e dalluar.

Kolegji Dardania gjithmonë ka qenë i përkushtuar të ofrojë mundësi të shumta brenda programit të bursave për studentë të shquar. Si pjesë e programit të bursave, përveç ndarjes së bursave për studentët e dalluar, Kolegji Dardania ofron bursa për ata që kanë nevojë për mbështetje financiare për shkak të statusit të tyre ekonomik dhe social. Për më tepër, Kolegji Dardania ofron mbështetje financiare për anëtarët e familjes së studentëve tanë dhe për ata që regjistrohen në grupe.

Në fillim të çdo viti akademik, Kolegji Dardania ofron bursa për studentë të dalluar që variojnë nga 50%, 70% dhe bursa të plota 100%. Numri i bursave të ofruar për vit akademik publikohet në doracakun për student.

Nëse besoni se jeni ndër studentët që meritojnë bursë studimi, ju mund që të plotësoni formularin më poshtë.

Detaje rreth Aplikuesit

Të Dhëna rreth Edukimit dhe Arritjet

Detajet Financiare

Dokumentacioni Mbështetës

Ngarko statusin tuaj ekonomik ose social, transkripten e notave, të tjera (mund të ngarkoni më shumë se një dokument)

Deklarimi

Fjala e Rektorës

Mirësevini në Kolegjin Dardania! Institucioni ynë i arsimit të lartë është i akredituar dhe ka arritur një reputacion për përsosmëri në mësimdhënie, kërkimim shkencor, dhe në tejkalimin e disiplinave akademike, duke kombinuar njohuritë e veçanta me vlera universale.

Opinioni i Studentëve

Studimet në Kolegjin Dardania janë shumë mbresëlënëse sepse përveç një ambienti miqësor dhe mikpritës, une kam gjetur shërbime mbështetëse të cilat ndihmojnë shumë përgjatë studimeve.

Erisona Zuka
BA Perkujdesje dhe Mireqenie Sociale