Akreditimi

Kolegji Dardania është institucion i arsimit të lartë i licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës dhe i akredituar nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës në nivelin institucional dhe në programet e studimit.

Institucioni ynë në aspektin formal – ligjor, ka filluar të funksionojë me licencim me certifikatën nr.898/02-1 e datës 01.12.2004 nga ana e MASHT-it për vitet akademike 2004 -2007, si një institucion privat universitar. 

Institucioni është riakredituar me vendimin nr.583/02-1 të dates 09.05.2007, për vitet akademike 2007 – 2011 si Universiteti Dardania. Me rastin e riakreditimit institucional dhe riakreditimit të programeve specifike të nivelit Bachelor dhe Master për vitet 2009 dhe në vijim, institucioni ynë është akredituar dhe licencuar si Bartës Privat i Arsimit të Lartë (BPrAL) Kolegji Dardania nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) dhe MASHT.

Programet e studimit në nivelin Bachelor (BA) dhe Master (MA) kanë vazhduar të funksionojnë në Kolegjin Dardania në bazë të vendimeve nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës. Kolegji Dardania ka arritur me sukses që të akreditoj programe të nevojshme për të plotësuar kërkesat e tregut. Procesi i fundit i akreditimit i cili ishte në vitin 2019, Kolegji Dardania ka arritur që me sukses të akreditohet në nivelin institucional dhe gjithashtu të akreditojë programet e studimit.

Përgjatë viteve, Kolegji Dardania ka arritur që të akreditoj me sukses këto programe të studimit në nivelin Bachelor:

 • Administrim Biznesi dhe Ekonomiks (BA) me specializime:
  • I përgjithshëm
  • Banka, Financa dhe Kontabilitet
  • Marketing dhe Ndërmarrësi
  • Menaxhment dhe Informatikë
  • Menaxhim i Turizmit
 • Banka, Financa dhe Kontabilitet (BA)
 • Ekonomi dhe Turizëm i Qëndrueshëm (BA)
 • Agrobusiness (BA)
 • Shkenca Politike dhe Administrim Publik (BA) me specializime:
  • Administrim Publik
  • Studime Evropiane
  • Diplomaci
  • Marrëdhënie me Publikun
 • Juridik me specializimet
  • Shkenca Civile Juridike
  • Shkenca Kriminalistike Juridike
  • Shkenca Ndërkombëtare Juridike
  • Shkenca Biznesore Juridike
 • Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale (BA)
 • Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane (BA)
 • Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale (BA)
 • Arkitekturë dhe Planifikim Urban (BA)
 • Menaxhment dhe Biznes Digjital (BA) është në proces të akreditimit*

Përveç programeve në nivelin Bachelor, Kolegji Dardania përgjatë viteve ka arritur që të akreditoj me sukses edhe këto programe të studimit në nivelin Master:

 • Administrim Biznesi (MA)
 • Banka, Financa dhe Kontabilitet (MA)
 • Administrim Publik (MA)
 • Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane (MA)
 • Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci (MA)
 • Këshillim Familjar dhe Terapi Familjare (MA)
 • Psikologji Organizatieve (MA)
 
*Të gjitha programet e studimit kanë funksionuar sipas akreditimit nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës. Disa nga programet e studimit aktualisht mund të mos jenë aktive për shkak të procesit të akreditimit.

Laurent Krasniqi

BA Administrim Biznesi dhe Ekonomiks

"Unë kam takuar disa nga miqtë e mi më të mirë përgjatë studimeve në Kolegjin Dardania. Ishte një eksperiencë vërtet e shkëlqyeshme për të kuptuar komunitetin dhe për tu integruar në të.”

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?

Fjala e Rektorës

Mirësevini në Kolegjin Dardania! Institucioni ynë i arsimit të lartë është i akredituar dhe ka arritur një reputacion për përsosmëri në mësimdhënie, kërkimim shkencor, dhe në tejkalimin e disiplinave akademike, duke kombinuar njohuritë e veçanta me vlera universale.

Opinioni i Studentëve

Studimet në Kolegjin Dardania janë shumë mbresëlënëse sepse përveç një ambienti miqësor dhe mikpritës, une kam gjetur shërbime mbështetëse të cilat ndihmojnë shumë përgjatë studimeve.

Erisona Zuka
BA Perkujdesje dhe Mireqenie Sociale