Webinari “Politikat e Kolegjit Dardania për zhvillimin profesional të personelit akademik dhe politik

Në javën e kaluar në Kolegjin Dardania, është mbajtur Webinari “Politikat e Kolegjit Dardania për zhvillimin profesional të personelit akademik dhe Politikat për publikime të rezultateve të hulumtimeve shkencor”

Në javën e kaluar në Kolegjin Dardania, është mbajtur Webinari “Politikat e Kolegjit
Dardania për zhvillimin profesional të personelit akademik dhe Politikat për publikime të rezultateve të hulumtimeve shkencor” Në kuadër të këtij Webinarit u mbajten tre sesione, dhe participuan 21 mësimdhëns dhe bashkëpuntor.

Sesioni: 1-Prof. Dr. Deme Hoti,Politikat dhe Rregulloret për avancim të stafit akademik në Kolegjin Dardania.

Sesioni: 2-Prof.Dr.Ass. Albulena Shala,Indentifikimi i revistave grabitqare/kredibile

Sesioni: 3-Diskutime