Webinari – “Vlerësimi gjithëpërfshirës i aktiviteteve të studentëve”

Më datë 09.03.2023, është realizuar webinari me temë “Vlerësimi gjithëpërfshirës i aktiviteteve të studentëve” me qëllim të ofrimit të mundësive dhe përdorimin e metodologjive të reja në aspektin e vlerësimit të studentëve.